Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi DergisiSayı 1, Ankara, 1992
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
Süha KOÇAK UŞAK, Emekli Hocamız Prof.Dr. Mecdi EMİROĞLU ve Eserleri
İlhan AKALAN, Türkiye’nin Toprak Kaynaklan Bunların Sorunları ve Çözüm Yolları
Ali ÖZÇAĞLARTürkiye’de Şeker Pancan Ekim Alanlannın Coğrafi Dağılışı
E.Murat ÖZGÜR, Türkiye’de Faal Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Dağılımı
Süha KOCAKUŞAK, Gölbaşı’nın Gelişme Evreleri
Harun TUNÇEL, Türkiye’de (1966-1986 Yıllan Arasında) Ancılığa Genel Bir Bakış
Gürcan GÜRGEN, Temelli Gölü
İhsan ÇİÇEK, Gölcük Kalderası (İsparta)
Necla SIRAKAYA, Güdül İlçesinde Tanm Faaliyetleri

 

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi DergisiSayı 2, Ankara, 1993
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
A. KOKSAL Prof. Dr. Cemal Arif Alagöz’ün Hayatı
C. Arif ALAGÖZTürkiye’de Yaylacılık Araştırmaları
Ö. SÜRTürkiye’nin Deprem Bölgeleri
A. ÖZÇAĞLARTürkiye’de Şeker Fabrikalarının Coğrafi Dağılışı ve Şeker Üretimimiz
A. KOKSAL, M. ELİBÜYÜK, A. ÖZÇAĞLAR, E.M. ÖZGÜRMarmara Bölgesinde Coğrafi Gözlemler
A.F. DOĞU, M. SOMUNCU, İ. ÇİÇEK, H. TUNÇEL, G. GÜRGENKaçkar Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm
Y. KARABULUTHidroelektrik Enerji Üretiminde Fırat Havzasımn Önemi
E.M. ÖZGÜRBilecik İlinde Nüfusun Dağılışı, Yoğunluğu ve Özellikleri
A. KOKSALSeferihisar ile Kuşadası Arasında Tatil Evleri
E. AKKAN, M. TUNCELEsence (Keşiş) Dağlarında Buzul Şekilleri
E. AKKAN, G. GÜRGENGaga Gölü (Ordu)
E. AKKAN, A.F. DOĞU, İ. ÇİÇEK, G. GÜRGEN, H. YİĞİTBAŞIOĞLU, M. SOMUNCUUzungöl
A.F. DOĞUSandıras Dağında Buzul Şekilleri
U. ÖZESMİ, M. SOMUNCU, H. TUNÇELSultan Sazlığı Ekosistemi
G. GÜRGENKırbası Plâtosunun Jeomorfolojisi ve Araziden Faydalanma Arasındaki İlişkiler

 

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi DergisiSayı 3, Ankara, 1993
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
A. SÜRKarstik Yerşekilleri ve Türkiye’den Örnekler
Ö.SÜRTürkiye’de Volkanizma ve Volkanik Yerşekilleri
Y. KARABULUTTürkiye’de Elektrik Enerjisi
GÜR ER, H. , TUNÇEL, A. SAYINBatı Karadenizde Çığ Olayları
A. ÖZÇAĞLARÇarşamba Ovası ve Yakın Çevresinde Araziden Faydalanma
A.F. DOĞU, İ. ÇİÇEK, G. GÜRGENOrta Toroslarda Karstlaşma Tipleri
H. KARAMersin Erdemli Arasında Gelişen Deniz Turizmi, Tarım Alanları, İlişkisi ve Sorunları
A.F. DOĞUAkköprü Sekilerinin (Dalaman Çayı) Güneybatı Anadolu Jeomorfolojisindeki Önemi
E.M. ÖZGÜRBilecik İlinde Farklı Karakterde İki Şehir: Bilecik ve Bozöyük
A.F. DOĞU, İ. ÇİÇEK. G. GÜRGEN. H. TUNÇEL. M. SOMUNCUGöller (Hnut) Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm
A. ÖZÇAĞLARZile’nin Kuruluşu, Gelişimi ve Bugünkü Fonksiyonel Özellikleri
A.F. DOĞU. İ. ÇİÇEK. G. GÜRGENBorabay Gölü (Amasya)
M. SOMUNCURize Ayder Yaylasında Turizm
S. TONBUL, M.A. ÖZDEMİRDoğu Anadolu Fayının Palu Civarında Jeomorfolojik Birimlere Yansıması Üzerine Gözlemler
A.F. DOĞU, İ. ÇİÇEK, G. GÜRGEN, H. TUNÇEL, M. SOMUNCUPeriliin Mağarası
A.F. DOĞUDoğal ve Tarihi Çevre Tahribine Bir Örnek: Pisilis (Sarıgerme-Muğla)
H. KARA- (M. BAZİNDEN ÇEVİRİ)Orta Toros Yörüklerinden Sarıkeçili Aşireti
M. PAWLIKOWSKIKarain and Ökiizin Caves. Turkey. General Geology of Area Preliminory Report
H. TUNÇELTürk Coğrafya Kurumu Yayınları Bibliyografyasına Ek

 

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi DergisiSayı 4, Ankara, 1993
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
İ. GÜRER, H. TUNÇELTürkiye’de Çığ Sorunu ve Bugünkü Durumu
A. ÖZÇAĞLARTürkiye’de Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvanların Coğrafi Dağılışı
E. M. ÖZGÜRTürkiye’deki tç Göçlerde Ankara İlinin Yeri
İ. ÇİÇEKTürkiye’de Kurak Dönemin Yayılışı ve Süresi (Thomthvvaite Metoduna Göre)
N. S IRAK AY AEmekli Hocamız Prof. Dr. Aydoğan KOKSAL
S. TONBUL, M.A. ÖZDEMİRÇemişgezek (Tunceli) Heyelanı (Çemişgezek Landslide)
M. SOMUNCUKayseri Şehri’nin Kuruluşu ve Gelişmesi
H. YİĞİTBAŞIOĞLUSeyfe Gölü Ekosistemi
S. KOCAKUŞAKAlanya’da Yerleşme Adlarının Özellikleri
N. S1RAKAYAGüdül İlçesinde Yerleşme ve Konut Tipleri
O. GÜMÜŞÇÜSungurlu tlçesi’nin Nüfus Özellikleri

 

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi DergisiSayı 5, Ankara, 1993
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
A.ÖZÇAĞLAR, R. KASARCITürkiye’ de Hanehalkı Sayılarının Coğrafi Dağılışı
A.F.DOĞU, İ. ÇİÇEK, G. GÜRGEN, H. TUNÇELÜç Doruk (Verçenik) Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm
M. ÖZGÜRİl ve İlçe Merkezlerimizin Faal Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Dağılımı Hakkında Snıflandınlması
H. TUNCELMezraa Kavramı ve Türkiye’de Mezraalar
İ. GÜRERKar Hidrolojisi
Y. KARABULUTBodrum Yarımadasının Coğrafi Özellikleri
H. YİĞİTBAŞİOĞLUTürkiye’deki Barajlar
M. SOMUNCUPalas Ovası’nda Coğrafya Gözlemleri
M. TÜRKEŞKent ve Bölge Planlamasında Topografyaya Bağlı Yerel Rüzgarlar
U. DOĞANPolye ve Fluvin-Karstik Depresyonlar (Seydişehir’in Güneybatısından Örnekler)
R. KASARCITürkiye’de Nüfus Gelişimi
M. YÜCEŞAHİNTürkiye’de İllere Göre Cinsiyet Oranlan

 

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi DergisiSayı 6, Ankara, 1993
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
AKALIN, AYŞE GÜLTroia Bölgesi Antik Kıyı Şehirlerinde Tarihi Coğrafya Çalışmaları
AKKAN, ERDOĞANKayseri Çevresinde Volkanik Tüfler Üzerinde Görülen izler Hakkında
ARINÇ, KENAN1-2 Mayıs 1995 Bitlis Taşkın-Sel Felaketine Coğrafi Bir Bakış
DOĞAN, UĞURGidengelmez Dağlarında Doğal Ortam ve insan ilişkileri
DOĞU, ALİ FUAT; ÇİÇEK, İHSAN; GÜRGEN, GÜRCAN; TUNÇEL, HARUNBulut-Altıparmak Dağlarında Buzul Şekilleri (Doğu Karadeniz Bölümü)
EROL, OĞUZTürkiye’deki Kıyı Kullanım Sorunlarına Jeomorfolojik Yaklaşım
GÜMÜŞÇÜ, AHMET; GÜMÜŞÇÜ, OSMANTürkiye’de Haşhaş ve Haşhaş Tarımının Coğrafi Dağılışı
GÜRGEN, GÜRCANŞebinkarahisar-Alucra Çevresindeki Volkanik Şekiller
KARABULUT, YALÇINTürkiye’de Demiryolu Ulaşımı
KAYAN, ILHANYeni Yaklaşımlarla Türkiye’nin Plio-Kuatemer Paleocoğrafyası
KORKMAZ, H, ; SARAÇOĞLU H.III. Coğrafya Sempozyumu Hakkında
ÖNER, ERTUĞEşen Ovasının Alüvyal Jeomorfolojisi ve Lidya Antik Kentleri
ÖZÇAĞLAR, ALİTürkiye’de Belediye Örgütlü Yerleşmelerin Coğrafi Dağılışı
SOMUNCU, MEHMETDoğu Karadeniz Bölümünde Yayla-Dağ Turizminin Bugünkü Yapısı, Sorunları ve Geleceği
SOYKAN, FÜSUNÜç Fonksiyonlu Küçük Bir Kıyı Yerleşmesi: Güllük
SUNGUR, K. A..; GÖNENÇGIL, BARBAROSÇeşitli İklim Elemanlarının Hava Kirliliği Üzerine Etkileri
TONBUL, SAADETTİNBingöl Dağlarında Buzul Şekilleri
UNCU, LEVENTSimenlik Gölü Ekosistemi
YALÇINLAR, İSMAİLSivas Çevresinin Strüktüral Jeomorfolojisi Üzerine
YİĞİT, ALİKeban Kasabası’nm Kuruluş ve Gelişmesine Etki Eden Coğrafi Faktörler
YIĞİTBAŞIOĞLU, HAKAN; ROBERTS, NElL; PARISH, ROMOLA; TWlGG, DAVlD; BOYER, PETERÇarşamba (Konya) Birikinti Yelpazesinin Geç Kuatemer’deki Jeomorfolojik Gelişimi

 

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi DergisiSayı 7, Ankara, 1993
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
SÜR, Ö. Kıymetli Hocamız Reşat İzbırak
AKKAN E. Coğrafya Ailesinin Büyük Kaybı
DOĞU, A.F. Prof. Dr. Reşat İzbırak’ın Hayatı ve Eserleri
GÜMÜŞÇÜOĞLU O. Doç. Ferruh Ali Sanır (1907-1998)
AVCI, S. Filyos Çayı Havzasında Turizm Potansiyeline Sahip Alanlara Bir Örnek : Yenice ve Çevresi
BAYAR, R., YÜCEŞAHİN, M. Türkiye’nin Dış Ticaretinde Avrupa Topluluğunun Yeri
ÇİÇEK, İ. Türkiye’de Seçilmiş İstasyonların Ortalama Sıcaklık Rejimleri
DOĞU, A.F. ÇİÇEK, İ., TUNCEL. H., GÜRGEN, G. Akdağ’ın Jeomorfolojisi ve Bunun Beşeri Faliyetler Üzerindeki Etkisi (Fethiye-Muğla)
HARRIS, C.D. Şehirlerin Doğası: Son Yarımyüzyıl İçinde Şehir Coğrafyası. (Çev: KARABULUT Y.)
ÖZGÜR, M. Türkiye Limanları
ÖZGÜR, M.Türkiye Nüfusunun Yaş Yapısı
SOMUNCU, M. Vd. Sürdürülebilir Bölge Planlama Çerçevesinde Kırsal Kalkınma İçin Alan Kullanım Ssitemlerinin Rize İli Örneğinde İrdelenmesi
SÜR, Ö. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümünün Prof. Dr. Özdoğan Sür Başkanlığında 6-15 Temmuz 1986 Tarihleri Arasında Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölümünde Yaptıkları Araştırma Gezisi Notlan
TÜRKOĞLU, N. Türkiye’de Çeltik Alanlarının Dağılışı
İ. ÇİÇEKZiraat Fakültesi Yayınlarından “Meteoroloji I” Kitabı Hakkında Bir Değerlendirme

 

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi DergisiSayı 8, Ankara, 1993
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
İ. ÇİÇEKTürkiye’de Mevsimlere Göre Yağış Şiddetleri ve Sıklıkları
İ. ÇİÇEKTürkiye’de Günlük Yağış Şiddetleri ve Sıklıkları
İ. ÇİÇEKİlhan-Kirmir Çayı Kavşağı Çevresinin Jeomorfolojisi
U. DOĞANKesikköprü – Avcıköy (Kırşehir) Arasındaki Granitoid Kökenli Kayaçlar Üzerinde Klimajeomorfolojik Gözlemler
U. DOĞANMucur Obruğu’nun Jeomorfolojisi ve Turizme Kazandırılması
G. GÜRGENKaradağ (Gümüşhane) Çevresinin Glasyal Morfolojisi ve Turizm Potansiyeli
N. TÜRKOĞLUTürkiye’nin Yüzölçümü ve Nüfusunun Deprem Bölgelerine Dağılışı
H. YİĞİTBAŞIOĞLUKonya-Çumra Havzası’nda Arazi Kullanım Özellikleri ve Başlıca Sorunları