TÜRKİYE COĞRAFYASI ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ’ NİN KURULUŞU

Ulusal stratejik amaçla 1988 yılında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan ve 1990 yılında faaliyete geçen “Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM)”, ülkemizde coğrafi bilimlerin her dalında Türkiye Coğrafyası üzerine araştırmalar yapan bir kuruluştur.

Gelişmiş ülkeler, özellikle de Avrupa ülkeleri, Dünya’da önemli gördükleri ülkelerin, özellikle kendi ülkelerinin coğrafyasını yine kendi bilim insanlarına araştırtmak için yaklaşık 150 yıl önce araştırma enstitüleri kurmuşlar ve her bakımdan desteklemişlerdir. Bu enstitüler halen çalışmalarına devam etmektedirler. Ülkemizde özelde Türkiye’yi öne çıkararak coğrafya bakımından araştıracak bir enstitü bulunmadığı için duyulan gereksinim üzerine Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak “Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi” adıyla bir merkez kurulmuş ve yönetmeliği 25.12.1988 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra 18 Mayıs 1992 tarih ve 21232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlan yönetmelikle adı “Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi” olarak değiştirilmiştir. İlerleyen yıllarda adı “TÜCAUM” olarak kısaltılmıştır.

TÜCAUM’UN AMAÇ VE GÖREVLERİ

  • Türkiye Coğrafyası ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak, Türkiye Coğrafyası konusunda araştırıcılar yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Yurtiçi ve yurtdışında basılan kitap, dergi, atlas, harita ve benzeri yayımlarda Türk bütünlüğünü ve menfaatlerini zedeleyici ifadelere mani olacak ve Türkiye Coğrafyasını tanıtacak bilimsel faaliyetlerde bulunmak,
  • Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite enstitü merkez ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
  • Türkiye Coğrafyası ile ilgili iç ve dış yayınları toplayarak referans kaynağı  olabilecek bir kütüphane, film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak,
  • Türkiye Coğrafyası ve Türk Dünyası ile ilgili seminer, konferans vb. toplantılar düzenlemek, Türkiye’yi tanıtıcı bilimsel geziler yapmak,
  • Türkiye Coğrafyası konularında  araştırma yapmak isteyen bilim adamlarının projelerini desteklemek.