Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Farabi, Muzaffer Göker ve Piri Reis Salonları,
Sıhhiye, Ankara