Çok Değerli Coğrafyacı Meslektaşlarım, Coğrafya İle İlgili Değerli Bilim İnsanları Ve Uygulayıcılar,

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) tarafından iki yılda bir Ekim ayında düzenlenen coğrafya sempozyumu, bu yıl uluslararası hale getirilmiştir.

13-14 Ekim 2016 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde gerçekleştirilecek “TÜCAUM 2016 ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU”  beş seksiyon halinde düzenlenecek ve sunulan bildiriler ‘Bildiriler Kitabı-Proceedings’te yayımlanacaktır. Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi  30 Haziran 2016’dır. Bildiri özetleri ve tam metinler http://tucaum.ankara.edu.tr üzerinden gönderilecektir. Sempozyuma katılımınızdan büyük onur ve mutluluk duyacağımızı belirtir, esenlikler dileriz.

Saygılarımızla
Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
TÜCAUM Müdürü

Sempozyum duyuru metni için tıklayınız.