“TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu” Programı eylül ayı içerisinde açıklanacaktır. Aşağıda genel program akışı sunulmuştur.

 1. Gün
  • Kayıt
  • Açılış Konuşmaları
  • Bildiri Sunumları
  • Kokteyl
 2. Gün
  • Bildiri Sunumları
 3. Gün
  • Bildiri Sunumları
 4. Gün: Ayaş-Beypazarı Gezisi