SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri özetlerinin gönderilmesi son gün: 30 Nisan 2018 18 Mayıs 2018
Kabul edilen bildirilerin ilânı: 31 Mayıs 2018
Katılım ücretlerinin ödenmesi:  1 Haziran-31 Temmuz 2018
Sempozyum Tarihi: 03-06 Ekim 2018
Bildiri tam metninin gönderilmesi son gün: 31 Ekim 2018