SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri özetlerinin gönderilmesi son gün: 30 Haziran 2016

Kabul edilen bildirilerin ilânı: 18 Temmuz 2016

Katılım ücretlerinin (150 TL) banka hesabına yatırılması için son gün: 01 Eylül 2016

Sempozyum Tarihi: 13-14 Ekim 2016 Perşembe, Cuma

Bildiri tam metninin gönderilmesi son gün: 31 Ekim 2016