Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Coğrafya Bölümü 06100, Sıhhiye/Ankara
E-mail: nturkoglu@ankara.edu.tr
Telefon: (312) 310 32 80 / 1218-1244
Fax:  (312) 310 57 13