Ahmet Evren Erginal – Ardahan University
Ali Fuat Doğu – Yüzüncü Yıl University, Van
Ali Özçağlar – Ankara University
Alpaslan Aliağaoğlu – Balıkesir University
Andreas Matzarakis -Research Center Human Biometeorology, German Meteorological Service, Germany
Ayşe Nur Timor – İstanbul University
Barbaros Gönençgil – İstanbul University
Cevdet Yılmaz – Ondokuz Mayıs University, Samsun
E. Murat Özgür – Ankara University
Erdal Karakaş – Bilecik Şeyh Edebali University
Ertuğ Öner – Ege University, İzmir
Francisco Gutiérrez – University of Zaragoza, Spain
Füsun Baykal – Ege University, İzmir
Gürcan Gürgen – Ankara University
Hakan Yiğitbaşıoğlu – Ankara University
Harun Tunçel – Bilecik Şeyh Edebali University
Hüseyin Turoğlu – İstanbul University
İhsan Bulut – Akdeniz University, Antalya
İhsan Çiçek – Ankara University
İsa Cürebal – Balıkesir University
Jaromir Kolejka – University of Masaryk, Czech Republic Jef Vandenberghe- VU University Amsterdam, Holland
Kaoru Kashıma – Kyushu University, Japan
Maria Paradiso – Università degli Studi del Sannio, Italy
Mehmet Karakuyu – Fatih University, İstanbul
Mehmet Somuncu – Ankara University
Melissa Rosenzweig – Miami University, College Art&Sciences, USA
Meral Avcı – İstanbul University
Mustafa Mutluer – Ege University, İzmir
Neil Roberts – Plymouth University, England
Nuran Taşlıgil – Marmara University, İstanbul
Nuriye Garipağaoğlu – Marmara University, İstanbul
Osman Gümüşcü – Çankırı Karatekin University
Saadettin Tonbul – Fırat University, Elazığ
Saliha Koday – Atatürk University, Erzurum
Sedat Avcı – İstanbul University
Selver Özözen Kahraman – Çanakkale Onsekiz Mart University
Semra Günay Aktaş – Anadolu University, Eskişehir
Servet Karabağ – Gazi University, Ankara
Sevil Sargın – Marmara University, İstanbul
Süheyla Balcı Akova – İstanbul University
Telat Koç – Çanakkale Onsekiz Mart University
Tuncer Demir – Akdeniz University, Antalya
Uğur Doğan – Ankara University
Ülkü Eser Ünaldı – Gazi University, Ankara
Warren Eastwood – Birmingham University, England
Zeki Koday – Atatürk University, Erzurum