Ali Özçağlar
Necla Türkoğlu
Nuri Yavan
Erkan Yılmaz
Olgu Aydın
Rüya Bayar
Kerime Karabacak

EXECUTIVE COMMITTEE
Ali Özçağlar
Rüya Bayar
Kerime Karabacak
Ceyda Kurtar
Ayla Deniz
Suat Tuysuz
Fatih Altuğ
Hatice Kılar
Hatice Turut
Canan Ayberk
Ergin Gökkaya