Address: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Coğrafya Bölümü 06100, Sıhhiye/Ankara
E-mail: nturkoglu@ankara.edu.tr
Telephone: +90 312 310 32 80 / 1218 – 1244
Fax:  +90 312 310 57 13