Coğrafya Araştırmaları Dergisi (A.Ü. DTCF, Coğrafya Araştırmaları Enstitüsü Yayını)Sayı 1, Ankara, 1968
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
Prof. Cemal ALAGÖZ,     Kızılırmağın Suyu
Prof. Dr. Danyal BEDİZ,     XIX. Asırda Türkiye’nin coğrafya Saha sıııdaki Büyük Hamlesi ve Milletlerarası Bir YarışmadaTürk Başarısının 90. Yıl Dönümü
Prof. Dr. Reşat İZBIRAK,     Coğrafya Terimlerimizdeki Değişme ve Gelişmeler
Dr. Talip YÜCEL,     İmroz’da Coğraya Gözlemleri
Dr. Oğuz EROL,     Ankara Kuzeybatısında Üçbaş-Akdoğan Köyleri Yakınında Bulunan Memeli Hayvan Fosillerinin Bölge Morfolojisi Bakımından Önemi
Süleyman ARISOY,     Genel Deniz Ekonomisi Alanı Olarak Karadeniz
Dr. Ayhan ONUR,     Eshâbülkehf Tepesinde Bazı Coğrafi Müşahedeler
Dr. Özdoğan SÜR,     Nevşehir ve Ürgüp Çevresinde Jeomorfoloji Araştırmaları
Dr. Mecdi EMİROĞLU,     Zonguldak’ta Endüstri ve İşgücü Münâsebetleri
Dr. Aydoğan KÖKSAL,     Afrika’da Yeni Devletler
Dr. Erdoğan AKKAN,     Şahinkaya Yarmavadisi
Asist. Ejder KALELIOĞLU,     Gaziantep Platosu ve Çevresinin İklimi
Prof. Dr. Herbert LOUIS,     Jeomorfolojinin Ana Kavramlarındaki Yeni Gelişmeler Hakkında

 

Coğrafya Araştırmaları Dergisi (A.Ü. DTCF, Coğrafya Araştırmaları Enstitüsü Yayını)Sayı 2, Ankara, 1968
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
Prof. Dr. Reşat İZBIRAKCoğrafi Araştırma Gezileri ve Hazırlıkları
Prof. Dr. Oğuz EROLÇanakkale Boğazı Çevresinin Jeomorfolojisi Hakkında Ön Not. (A Preliminary Report ön the Geomorphology of the Çanakkale Area The Dardanelles, Turkey)
Prof. Dr. Oğuz EROLAnadolu Kıyılarının Holosendeki Değişmeleri Hakkında Gözlemler
Doç. Dr. Erdoğan AKKANTarfala Buzul Araştırma İstasyon (İsveç)
Süleyman ARISOYDeniz Ekonomik Coğrafyası Yönünden Akdeniz Balıkçılığı ile ilgili Problemler, Türkiye ve IX. Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi (GFCM) (Problems Relating the Mediterranean Fisheries From the Wiew of the Marine Economical Geography, IX Tb Session General Fisheries Council For the Mediterranean (GFCM) and Turkey)
Dr. Ay doğan KÖKSALMevzii Coğrafya Yönünden Kırıkkale-Keskin ve Delice
Doç. Dr. Mecdi EMİROĞLUBatı Karadeniz Bölümünde Denizin Ekonomik Değerini Kısıtlayan Faktörler
Alâeddin TANDOĞANFırtına Deresi Yukarı Çığırının Üç Köyünde Coğrafi Müşahadeler

 

Coğrafya Araştırmaları Dergisi (A.Ü. DTCF, Coğrafya Araştırmaları Enstitüsü Yayını)Sayı 3-4, Ankara, 1968
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
Prof. Dr. Oğuz EROLGelibolu Yarımadasının Batı Kıyılarında Yalıtaşı Teşekkülleri
Prof. Dr. Oğuz EROLKonya, Tuzgölü, Burdur Havzalarındaki Pluvial Göllerin Çekilme Safhalarının Jeomorfolojik Delilleri
Dr. Aydoğan KÖKSALMevzii Coğrafya Yönünden Kırıkkale-Keskin-Delice
Doç. Dr. Özdoğan SÜRKarapınar, Ereğli ve Aksaray Arasında Kalan Mıntakada Üst Pliosen-Kuaterner Volkanizması
Doç. Dr. Özdoğan SÜRİzlandanın Faal Volkanlarından İkisi: Hekla ve Surtsey
Doç. Dr. Mecdi EMÎROĞLUCoğrafi Bölgelere Göre Kırsal Yerleşmelerin Yüzölçümü, Parsel Sayısı ve Genişlikleri ile İlgili Bir Araştırma
Dr. Ejder KALELİOĞLUGaziantep Yöresinin Fiziki Coğrafyası
Dr. Alaeddin TANDOĞANÇayeli-Pazar Yöresinin Fiziki Coğrafyası
İlhan KAYANGökova ve Çevresinde Fiziki Coğrafya Araştırmaları
Yalçın KARABULUTBüyük Menderes Vadisinde Pamuk Tarımı ve Türkiye Pamuk Ekonomisindeki Yeri
Emrullah KANADIKIRIKMaraş’ta Nüfus Hareketleri

 

Coğrafya Araştırmaları Dergisi (A.Ü. DTCF, Coğrafya Araştırmaları Enstitüsü Yayını)Sayı 5-6, Ankara, 1972
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
Doç. Dr. Erdoğan AKKANCumhuriyetin 50. Yıldönümünde Coğrafya
Prof. Cemal Arif ALAGÖZÜlkeler Coğrafyası, Yakın Çevre Edütleri Hakkında Açıklama
Prof. Dr. Oğuz EROL – C. P. NUTTALÇanakkale Yöresinin Bazı Denizel Kuaternar Depoları
Doç. Dr. Ayhan SÜRKuzey İsveç’te Alpin Çevre Bitkileri
Doç. Dr. Aydoğan KÖKSALDoğu Anadolunun Turizm Coğrafyasına Dair
Doç. Dr. Mecdi EMİROĞLUTürkiye Ormaniçi Kırsal Yerleşmeleri ve Bolu Örneği
Doç. Dr. Erdoğan AKKANElâzığ ve Keban Barajı Çevrelerinde Coğrafya Araştırmaları
Doç. Dr. Özdoğan SÜRHeyelan Olaylarına Sebeb Olan Faktörler ve Bunların Türkiyede Etkili Bulunduğu Alanlar
Doç. Dr. Aydoğan KÖKSALTurizm Coğrafyası Bakımından Sinop
Asis. Dr. İlhan KAYANMandalya Körfezi Kuzeydoğusunda Kazıklı-Kızılağaç bölgesinin Hidro-Morfolojik Özellikleri
Emrullah KANADIKIRIKMaraşta Konut Tipleri
Yalçın KARABULUTİktisadî Coğrafya

 

Coğrafya Araştırmaları Dergisi (A.Ü. DTCF, Coğrafya Araştırmaları Enstitüsü Yayını)Sayı 7, Ankara, 1973
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
Prof. Dr. Oğuz EROLAyvalık Güneyi – Altınova Çevresinde Madra Çayı Deltasının Holosen Birikintileri ve Deltanın Gelişim Safhaları
Doç. Dr. Mecdi EMlROĞLUIhlara Vadisi
Doç. Dr. Aydoğan KÖKSALMarmara Bölgesinin Tarım ve Hayvancılığı Hakkında
Doç. Dr. Mecdi EMİROĞLUTürkiye Coğrafi Bölgelerine Göre Şehir Yerleşmeleri ve Şehirli Nüfus
Asis. Dr. Hamdi KARAÇukurova’da Pamuk
Asis. Yalçın KARABULUTİki Ciltlik Yeni bir Eser: Türkiye

 

Coğrafya Araştırmaları Dergisi (A.Ü. DTCF, Coğrafya Araştırmaları Enstitüsü Yayını)Sayı 8, Ankara, 1977
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
Doç. Dr. Ayhan SÜRAnkara’da Kar Yağışlı ve Karla Örtülü Günler
Doç. Dr. Ayhan SÜRBazı Püskürük ve Metamorfik Ka-yaçlarm Yapılarında Yer Alan Önemli Üç Mineral: Kuvars – Feldispat – Mika
Doç. Dr. Ayhan SÜRVejetasyon için Strüktüral ve Fonksiyonal Klasifikasyon
Prof. Dr. Mecdi EMlROĞLUBolu’da Geçici Bir Yerleşme Tipi “Güzle”
Asist. Gemalettin ŞAHİNGöldağı ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi ve Yer Kaymaları
Doç. Dr. Özdoğan SÜRHeyelan Olaylarının Ekonomiye Etkileri
Doç. Dr. Aydoğan KÖKSALAfrika’da Yeni Bir Devlet: Angola
Asist. Dr. Hamdi KARAÇukurova’nın Üç Köyünde Tarım – Nüfus İlişkileri ve Bölge Kır Kesimi Sorunları Konusunda Bir İnceleme
İlhan KAYAN – Cemalettin ŞAHİNII. Ulusal Kar Hidrolojisi Semineri (28 Mart-2 Nisan 1977)
R.W. HEYAkdeniz ve Karadenizin Kuaterner Kıyıları
R.W. HEYAkdenizin Denizel Kuaterner Depolarının Sınıflandırılması
Oğuz EROLG. SCHWEİZER’in Doğu Anadolu ve Kuzeybatı İran’ın Fiziki Coğrafyası Üzerine Yeni Eseri

 

Coğrafya Araştırmaları Dergisi (A.Ü. DTCF, Coğrafya Araştırmaları Enstitüsü Yayını)Sayı 9, Ankara, 1968
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
Prof.. Dr. Mecdi EMÎROĞLUDanyal Bediz’in Yaşam Öyküsü
Prof. Dr. Oğuz EROLAnadoluda Kuaıerner Pluvial înter-pluvial Koşullar ve Özellikle Güney-İç Anadoluda Son Buzul Çağından Bugüne Kadar Olan Çevresel Değişmeler
Prof. Dr. Ayhan SÜRLokalklima ve Mikroklima
Prof. Dr. Özdoğan SÜRKuaternerdeki Deniz Seviyesi Değişiklikleri ve Nedenleri
Dr. İlhan KAYANGedar Kıyılarının (Delaware, A.B.D.) Holosendeki Jeomorfolojik Gelişimi
Dr. H. Hilmi KARABORANYeryüzünde Kontrol Altına Alınmayan Yerleşimler
Dr. H. Hilmi KARABORANKentlerin Tiplendirilmesi Sorunu Bölgesel Kent
Dr. H. Hilmi KARABORANDünya Nüfusunda Gelişmeler
TANITMALAR

 

Coğrafya Araştırmaları Dergisi (A.Ü. DTCF, Coğrafya Araştırmaları Enstitüsü Yayını)Sayı 10, Ankara, 1968
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
Prof. Dr. Oğuz EROLTürkiye Denizel Kuvatemeri’ne Ait Bazı Problemler ve G. RUGGİERİ’nin “İtalya Denizel Kuvaterneri İçin Yeni Stratigrafik Şema”sı İle Bir Karşılaştırma (Some Problems of the Marine Quaternary of Turkey. In Respect to the New Stratigraphic Scheme For the Marine Quaternary of Italy” by G. RUGGİERİ 1979)
Prof. Dr. Ayhan SÜRYerbilimciler İçin Önemli Bir Kayaç Granit
Prof. Dr. Mecdi EMİROĞLUTürkiye’de Son Sayımlar ve Kentleşme Olayının Boyutları
Prof. Dr. Aydoğan KOKSALYeni Coğrafya Hakkında
Prof. Dr. Erdoğan AKKANOkyanusların Mineral Varlıkları
Prof. Dr. Özdoğan SÜRJeomorfolojinin Konusu ve Nitelikleri
Doç. Dr. İlhan KAYANGeç Holosen Kıyı Değişmelerinin Yunanistan \e Türkiye’de Arkeolojik Yerleşme Yerleri Üzerine Etkileri (KRAFT-ASCHENBRENNER-KAYAN’ dan çeviri)
Ass. Dr. Yalçın KARABULUTKaradeniz Coğrafi Bölgesi Nüfusu (1. Şehirsel)
Ass. Ali Fuat DOĞUÇeşitli Morfojenetik Bölgelerden Hava Fotoğraflarının Jeomorfolojik Yorumlanması
Ass. Ali Fuat DOĞUAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Yayınları Bibliyografyası (1935—1981)
Prof. Dr. W.B. FISHEROrtadoğu’da ve Özellikle Türkiye’de Nüfus Sorunları (Çev: Prof. Dr. C.R. GÜRSOY)
Prof. Dr. W.B. FISHERCoğrafyada Bugünkü Gelişmeler (Çev: Prof. Dr. Oğuz EROL)
YENİ YAYINLAR

 

Coğrafya Araştırmaları Dergisi (A.Ü. DTCF, Coğrafya Araştırmaları Enstitüsü Yayını)Sayı 11, Ankara, 1968
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
Prof. Dr. Talip YÜCELBatı Karadeniz Bölgesinin Başlıca Topağrafik Elemanları
Prof. Dr Oğuz EROLÇukurovada Kaliş Tipleri
Prof. Dr. Ayhan SÜR – Prof. Dr. Özdoğan SÜRHava Kirliliği
Prof. Dr. Mecdi EMİROĞLUTürkiye’de Yaşlı Nüfusun Artışı ve Coğrafi Dağılım Özellikleri
Doç. Dr. İlhan KAYANDatça Yarımadasında Eski Knidos Yerleşmesini Etkileyen Doğal Çevre Özellikleri
Doç. Dr. Hamdi KARATürkiye’de Pamuk Üretim Alanları 71
Doç. Dr. Alâeddin TANDOĞANİncesu Vadisinde (Çayeli) Coğrafya Gözlemleri
Doç. Dr. H. Hilmi KARABORANDünyada ve Türkiye’de Gecekondu Sorunu – Gecekondular, Slamlar ve Bidonevler
Arş. Gör. Ali ÖZÇAĞLARTürkiye’deki Tarım Alanlarının Coğrafi Dağılışının Doğal Çevreyle İlişkisi
Arş. Gör. Süha KOCAKUŞAK, Arş. Gör. Hakan YİĞİTBA-ŞIOĞLUKöprülü Kanyon Milli Parkının Coğrafi Özellikleri
D.J. STANLEY, C. BLANPIEDÜst Kuaterner’de Doğu Akdeniz ile Karadeniz Arasındaki Su Geçişleri (Çev. İlhan KAYAN)
D. KELLETATAlmanya Üniversitelerinde Coğrafya (Çev. Cemalettin ŞAHİN)
Dr. Ali Fuat DOĞU(Kitap Tanıtma) Yanardağlar, Oluşumları ve Faaliyetleri
Dr. Ali Fuat DOĞUAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakükesi Coğrafya Yayınları Bibliyografyası (1981-1986) II. Kısım