Coğrafya Araştırmaları (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu Yayını)Cilt 1, Sayı 1, Ankara, Şubat-1989
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
Suat İLHANCoğrafya Bilim ve Uygulama Kolu ve “Coğrafya Araştırmaları” Dergisi
Doç. Dr. Hayati DOĞANAYCoğrafya ve Liselerimizde Coğrafya Öğretim Programları
Doç. Dr. Cemalettin ŞAHİNHava Kirliliği ve Hava Kirliliğini Etkileyen Doğal Çevre Faktörleri
Prof. Dr. Metin TUNCEL, Dr. Suna DOĞANERAmasya’da Turizm: Coğrafi İmkanlar, Sorunlar ve Öneriler
Doç. Dr. Ahmet NİŞANCIOrta Karadeniz Bölümünde Mevsimlik Hava Tipleri Bakımından Önemli Devreler
Prof. Dr. A. Mecit DoğruAğrı Dağı
Prof. Dr. İbrahim ATALAYTürkiye’de Kır Yerleşmelerinin Arazi Degredasyonu Üzerine Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat DOĞU, Araş. Gör. İhsan ÇİÇEK, Araş. Gör. Gürcan GÜRGEN23 Haziran 1998 Çatak Heyelanı (Trabzon-Maçka)
Sema TOPÇUAtmosferdeki Yağışa Çevrilebilir Subuharı Miktarının Hesaplanması
Prof. Dr. Hamdi KARACumhuriyete Kadar Çukurova Nüfusu
Doç. Dr. Asaf KOÇMAN, Hasan GÜMÜŞDereboğaz Deresi Yarmavadisinin Oluşumu ve Cumaovası Çevresinin Morfotektonik Evrimi (İzmir)
Dr. Alaeddin TANDOĞANTürkiye Nüfus Hareketlerinde İstanbul’un Yeri
T. Ahmet ERTEKSofular Mağarası (Şile-İstanbul)
Dr. Yalçın KARABULUTKaradeniz Bölgesi Nüfusu (II. Kırsal)
Doç. Dr. Ejder KALELİOĞLUGüneydoğu Anadolu Bölgesinin Tarımsal Yapısı
Araş. Gör. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLUMeydancıkkale’nin (Gülnar) Jeomorfolojik özellikleri
Araş. Gör. E. Murat ÖZGÜRBağıvar Köyü’nde (Diyarbakır) Ekonomik Faaliyetler
Dr. Ali ÖZÇAĞLARZile-Turhal Yöresinin Morfografik Özellikleri
Prof. Dr. Hamdi KARADergi Tanıtımı
Ekler

 

Coğrafya Araştırmaları (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu Yayını)Cilt 2, Sayı 2, Ankara, Şubat-1990
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
Prof. Dr. Talip YÜCELTürkiye’de Zeytinliklerin Dağılışı
Doç. Dr. Mesut ELİBÜYÜKTürkiye’nin Tarihi Coğrafyası Bakımından Önemli Bir Kaynak, Mufassal Defterler
Araş. Gör. Harun TUNÇELDoğal Çevre Sorunu Olarak Çığlar ve Türkiye’de Çığ Olayları

Avalanches As Natural Hazard And Avalanches In Turkey

Prof. Dr. Erdoğan AKKAN, Prof. Dr. Metin TUNCELBilinmeyen Bir Doğal Anıt: Otlukbeli Gölü
Prof.Dr. İsmail YALÇINLARBozkır’da Fosilli Kambro-Ordovisiyen Tabakalar (KONYA)
Yard. Doç. DR. İdris BOSTANOsmanlı Topraklarında Petrolün Bulunuşu Ve İskenderun’da İlk Petrol İşletme Çalışmaları
Doç. Dr. Ejder KALELİOĞLUGüneydoğu Anadolu Bölgesinde Antepfıstığı Alanları
Prof. Dr. Turgut BİLGİNOrta Sakarya Vadisinin Jeomorfolojisi
Prof. Dr. Hamdi KARAÇukurova’da Endüstri
Prof. Dr. Mecdi EMİROĞLUUrla Yarımadasında Kırsal Yerleşmeler
Doç. Dr. Cemalettin ŞAHİNEkim 1988-Temmuz 1989 Periyodu Yağışları Ve Bunların Normalleri İle Karşılaştırılması
Araş. Gör. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLUBurdur Havzasında Bulunan En Yaşlı Gölsel İz
Doç. Dr. Ertan ERUZİzmit Kentinde Yeşil Alan Sorunları
Yard. Doç. Dr. Füsun BAYKALSalihli Kentsel Alanının Genişlemesinde ve Belirli Yörelere Kaymasında Rol Oynayan Faktörler
Yard. Doç. Dr. Emrullah GÜNEYDicle Irmağında Kelek Taşımacılığı
Yard. Doç. Dr. Sadettin TOMBULBingöl Ovası ve Çevresinin Jeomorfolojik Gelişimi
Araş. Gör. Süha KOCAKUŞAKSincan’ın Kentleşme Özellikleri

 

Coğrafya Araştırmaları (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu Yayını)Cilt 3, Sayı 3, Ankara, Şubat-1989
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
Prof. Dr. Metin TUNCELOrd. Prof. Dr. Besim Darkot: Hayatı ve Türkiye Coğrafyasına katkıları
Arş. Gör. Ali UZUNKaraca Mağarası
Doç. Dr. İbrahim GÜRERKar Erimesi ve Akımı (Uludağ Örneği)
Arş. Gör. Hakan YİĞ1TBAŞI0ĞLUYanartaşm Sönmeyen Alevleri
Dr. Ali ÖZÇAĞLARKazova ve Yakın Çevresinde Eski Yerleşmeler
Arş. Gör. E. Murat ÖZGÜRBilecik İlinde Nüfus Gelişmesi
Doç. Dr. Asaf KOÇMANİzmir’in Kentsel Gelişimi
Arş. Gör. Ertuğ ÖNERGümüşhane Çevresinde Heyelan Olayları
Dr. Suna DOGANERDağ Turizmine Coğrafi Bir Yaklaşım (Uludağ’da Turizm)
Arş. Gör. Gürcan GÜRGENÇağlayık Boğazı
Prof. Dr. Oğuz EROL, Uzm. Jeom. Bekir Necati ALTINBinkdıç-Karacaköy Dolayınm Jeomorfolojisi, Istıranca Dağları Güneydoğusu, Trakya

 

Coğrafya Araştırmaları (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu Yayını)Cilt 4, Sayı 4, Ankara, Şubat-1989
Giriş, (Kapak ve diğerleri)
Prof. Dr. İsmail YALÇINLARTürkiye’deki Akarsu ve Vadilerin Gelişmesinde Tektonik Etkiler
Prof. Dr Ibrahim ATALAYPleistosen Sonu ve Holosen Başlarında Anadolu’nun Paleocoğrafya Şartlarına Genel Bir Bakış
Dr. Suna DOGANERTürkiye’de Turizm Ulaştırması
Arş. Gör. Harun TUNÇELMezraa Kavramı ve Türkiye’de Mezraalar
Prof. Dr. Oğuz EROL, Uzm. Jeom. Alaeddin ŞENCANÇınarcık ve Güneyinin Jeomorfolojisi
Prof. Dr. Mustafa ÖZGÜREL, Doç. Dr. Asaf KOÇMANSağlık ve Deniz Turizmi Açısından Ege Bölgesi Kıyı Kuşağı iklim Koşullarının incelenmesi
Prof. Dr. Metin TUNCELBitlis Şehri (Tarihî coğrafya açısından yaklaşım)
Dr. İbrahim GUNERİğdır Ovası Çevresinde Yaylacılık
Yrd. Doç. Dr. A. Fuat DOĞU, Arş. Gör. Harun TUNÇEL, Arş. Gör. Gürcan GÜRGEN, Arş. Gör. İhsan ÇİÇEK, Arş. Gör. Mehmet SOMUNCUPeriliin Mağarası
Dr. Ali ÖZÇAĞLARZile’nin Kuruluşu, Gelişmesi ve Bugünkü Fonksiyonel Özellikleri
Arş. Gör. Mehmet SOMUNCURize-Ayder Yaylasmda Turizm
Doç. Dr. Ejder KALELİOGLUVan Yöresinde Turizm
Dr. Ertuğ ONERSamsun ve Çevresinin Jeomorfolojisi
Doç. Dr. İbrahim GURERSnow Avalanche Problem In Turkey