Coğrafi Bilimler Dergisinin tüm sayılarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucbd/archive linkinden erişebilirsiniz.

Coğrafi Bilimler Dergisi,          Cilt:15 Sayı 2, 2017
 • Başlık: Kapak ve içindekiler
  Yazar(lar):
  Cilt: 15 Sayı: 2 Yayın Tarihi: 2017
  PDF
 • Başlık: Kurumsal ve İlişkisel Ekonomik Coğrafya Yaklaşımları ve İşlemselleştirilmesi
  Yazar(lar): TUYSUZ, Suat
  Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa: 119- 134 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000184 Yayın Tarihi: 2017
  PDF 
 • Başlık: Rüzgâr Enerji Sistemlerinin Sosyal Kabul Dinamiklerini Anlamak
  Yazar(lar):KILIÇ, Çağdaş; YILMAZ, Mutlu; SARI, Ramazan
  Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa: 135- 156 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000185 Yayın Tarihi: 2017
  PDF 
 • Başlık: Türkiye’de Yenilik Faaliyetlerinde Yenilikçi Uzmanlaşma Eğilimleri: İstanbul, Ankara ve İzmir Bölgeleri İmalat Sanayi Patent Göstergeleri
  Yazar(lar):ŞAHİN, M. Tahsin; ALTUĞ, Fatih
  Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa: 157- 166 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000186 Yayın Tarihi: 2017
  PDF 
 • Başlık: Ankara’daki İran Restoranları: Kültürel Kimlik Üzerine Etnografik Bir Araştırma
  Yazar(lar):DENİZ, Ayla; ÖKSÜZ, Muhammet
  Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa: 167-185 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000187 Yayın Tarihi: 2017
  PDF 
 • Başlık: Kitap Değerlendirmesi: Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları
  Yazar(lar):ALTUĞ, Fatih
  Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa: 187-189 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000188 Yayın Tarihi: 2017
  PDF 

 

Coğrafi Bilimler Dergisi,          Cilt:15 Sayı 1, 2017
 • Başlık: Kapak ve içindekiler
  Yazar(lar):
  Cilt: 15 Sayı: 1 Yayın Tarihi: 2017
  PDF
 • Başlık: Nüfus dinamikleri, çevre ve sürdürülebilirlik
  Yazar(lar):ÖZGÜR, Ertuğrul Murat
  Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa: 001-026 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000178 Yayın Tarihi: 2017
  PDF 
 • Başlık: Türkiye’de tütün tarımı ve coğrafi dağılışı
  Yazar(lar):KARABACAK, Kerime
  Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa: 027-048 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000179 Yayın Tarihi: 2017
  PDF 
 • Başlık: Porsuk Çayı üst kesiminde ortalama akımların Şen Trend Metodu kullanılarak araştırılması
  Yazar(lar):TEKKANAT, İlyas Sadık
  Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa: 049-057 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000180 Yayın Tarihi: 2017
  PDF 
 • Başlık: Ankara ili arazi örtüsü değişimi (2000-2012)
  Yazar(lar):BAYAR, Rüya; KARABACAK, Kerime
  Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa: 059-076 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000181 Yayın Tarihi: 2017
  PDF 
 • Başlık: Bismil İlçesinde tarımsal arazi kullanımı ve planlamaya yönelik kararlar
  Yazar(lar):ÖZGEN, Nurettin; ÖZÇAĞLAR, Ali
  Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa: 077-107 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000182 Yayın Tarihi: 2017
  PDF 
 • Başlık: Kitap değerlendirmesi: Sanayileşmenin Gizli Tarihi
  Yazar(lar):TUYSUZ, Suat
  Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa: 109-112 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000183 Yayın Tarihi: 2017
  PDF 

 

Coğrafi Bilimler Dergisi,          Cilt:14 Sayı 2, 2016
 • Başlık: Kapak ve içindekiler
  Yazar(lar):
  Cilt: 14 Sayı: 2 Yayın Tarihi: 2016
  PDF
 • Başlık: GFDL-ESM2M Modeli temelinde RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına göre Türkiye için sıcaklık ve yağış projeksiyonları
  Yazar(lar):GÜRKAN, Hüdaverdi; ARABACI, Hüseyin; DEMİRCAN, Mesut; ESKİOĞLU, Osman; ŞENSOY, Serhat; YAZICI, Başak
  Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa: 077-088 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000174 Yayın Tarihi: 2016
  PDF 
 • Başlık: Turizm sektöründe gıda tedarik coğrafyasının analizi: Alanya örneği
  Yazar(lar):SALİHOĞLU, Güliz; GEZİCİ KORTEN, Ferhan
  Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa: 089-105 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000175 Yayın Tarihi: 2016
  PDF 
 • Başlık: Arazi kullanımı planlaması yönünden Karpaz Yarımadası’nın turizm alanları
  Yazar(lar):KARABACAK, Kerime; ÖZÇAĞLAR, Ali
  Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa: 107-134 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000176 Yayın Tarihi: 2016
  PDF 
 • Başlık: Peyzaj planlama senaryolarının Geodesign Yaklaşımı ile geliştirilmesi: İmrahor Vadisi örneği
  Yazar(lar):KARADENİZ, Nilgül; KANTER OTÇU, İdil; TEKİN CÜRE, Cennet; ŞENÖZ, Esra; CEYLAN, Kevser Sena
  Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa: 135-156 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000177 Yayın Tarihi: 2016
  PDF 

 

Coğrafi Bilimler Dergisi,          Cilt:14 Sayı 1, 2016
 • Başlık: Kapak ve içindekiler
  Yazar(lar):
  Cilt: 14 Sayı: 1 Yayın Tarihi: 2016
  PDF
 • Başlık: Yağışın mekânsal dağılışında deterministik ve stokastik yöntemler: Mauritius örneği, Doğu Afrika
  Yazar(lar):AYDIN, Olgu; RAJA, Nussaibah Begum
  Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa: 001-014 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000170 Yayın Tarihi: 2016
  PDF 
 • Başlık: Batı ve Güneybatı Anadolu’nun paleocoğrafya ve jeoarkeolojisinde santorini (thera) küllerinin önemi
  Yazar(lar):VARDAR, Serdar; ÖNER, Ertuğ
  Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa: 015-037 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000171 Yayın Tarihi: 2016
  PDF 
 • Başlık: İkinci konut sahipliliğinde motivasyon, sosyo-demografik özellikler ve seyahat karakteristikleri arasındaki ilişkiler: Yalova-Çınarcık örneği
  Yazar(lar):OKUYUCU, Ayşe; SOMUNCU, Mehmet
  Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa: 039-056 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000172 Yayın Tarihi: 2016
  PDF 
 • Başlık: Çinaçor Buzulu (Tatos Dağları)
  Yazar(lar):GÜRGEN, Gürcan
  Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa: 057-069 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000173 Yayın Tarihi: 2016
  PDF 

 

Coğrafi Bilimler Dergisi,          Cilt:13 Sayı 2, 2015
 • Başlık: Kapak ve içindekiler
  Yazar(lar):
  Cilt: 13 Sayı: 2 Yayın Tarihi: 2015
  PDF
 • Başlık: Folk music, local dances and summer pasture festivals in rural areas of the Eastern Black Sea Region, Turkey
  Yazar(lar):SOMUNCU, Mehmet; CEYLAN, Serdar
  Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa: 079-092 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000165 Yayın Tarihi: 2015
  PDF 
 • Başlık: 2008 kurak yılının Termessos (Güllük Dağı) Milli Parkı (Antalya) vejetasyonuna etkisinin çeşitli kuraklık indeksleriyle incelenmesi
  Yazar(lar):ÇELİK, Mehmet Ali; KARABULUT, Murat
  Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa: 093-113 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000166 Yayın Tarihi: 2015
  PDF 
 • Başlık: Landsat görüntüleri ile Adana yüzey ısı adası
  Yazar(lar):YILMAZ, Erkan
  Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa: 115-138 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000167 Yayın Tarihi: 2015
  PDF 
 • Başlık: Yalova-Çınarcık’taki ikinci konutların ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi
  Yazar(lar):OKUYUCU, Ayşe; SOMUNCU, Mehmet
  Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa: 139-159 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000168 Yayın Tarihi: 2015
  PDF 
 • Başlık: Tatos Gediği Buzulu (Rize)
  Yazar(lar):GÜRGEN, Gürcan
  Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa: 161-171 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000169 Yayın Tarihi: 2015
  PDF 

 

Coğrafi Bilimler Dergisi,          Cilt:13 Sayı 1, 2015
 • Başlık: Kapak ve içindekiler
  Yazar(lar):
  Cilt: 13 Sayı: 1 Yayın Tarihi: 2015
  PDF
 • Başlık: Kültürel özellikler açısından Kahramanmaraş ilçelerinin karşılaştırılması
  Yazar(lar):KAYA SANDAL, Ersin; KARADEMİR, Nadire
  Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa: 001-015 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000160 Yayın Tarihi: 2015
  PDF 
 • Başlık: Coğrafi Bilgi Sistemleri (BS) ve Uzaktan Algılama (UA) ile Hasret Dağı ve çevresinin (Elazığ) erozyon duyarlılık analizi
  Yazar(lar):SUNKAR, Murat; AVCI, Vedat
  Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa: 017-040 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000161 Yayın Tarihi: 2015
  PDF 
 • Başlık: Çanakkale Boğazı doğusunda arazi kullanım uygunluğunun yerleşme açısından analizi
  Yazar(lar):ÇAVUŞ, Canan Zehra; KOÇ, Telat
  Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa: 041-060 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000162 Yayın Tarihi: 2015
  PDF 
 • Başlık: 2010 yılında emekli olan hocamız Prof. Dr. Mesut Elibüyük
  Yazar(lar):ÖZÇAĞLAR, Ali
  Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa: 061-068 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000163 Yayın Tarihi: 2015
  PDF 
 • Başlık: Kitap tanıtımı: Yönetsel Coğrafya
  Yazar(lar):KODAY, Zeki
  Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa: 069-072 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000164 Yayın Tarihi: 2015
  PDF 

 

Coğrafi Bilimler Dergisi,          Cilt:12 Sayı 2, 2014
 • Başlık: Kapak ve içindekiler
  Yazar(lar):
  Cilt: 12 Sayı: 2 Yayın Tarihi: 2014
  PDF
 • Başlık: Türkiye üzerindeki önemli kurak yıllar
  Yazar(lar):AKBAŞ, Abdullah
  Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa: 101-118 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000155 Yayın Tarihi: 2014
  PDF 
 • Başlık: Ankara’da termal konfor koşulların eğilimi ve şehirleşmenin termal konfor koşulları üzerine etkisi
  Yazar(lar):ÇALIŞKAN, Onur; TÜRKOĞLU, Necla
  Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa: 119-132 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000156 Yayın Tarihi: 2014
  PDF 
 • Başlık: Ardeşen (Rize)’de Mart 2014’te meydana gelen orman yangınının meteorolojik hazırlayıcıları
  Yazar(lar):YETMEN, Hurşit
  Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa: 133-148 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000157 Yayın Tarihi: 2014
  PDF 
 • Başlık: Koyunbaba Barajı’ndan akış aşağıya bırakılması gereken çevresel akış miktarının değerlendirilmesi
  Yazar(lar):KÖLE, M.Murat
  Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa: 149-159 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000158 Yayın Tarihi: 2014
  PDF 
 • Başlık: Kentleşme sürecinde Oruçreis Mahallesi (Kocasinan-Kayseri)
  Yazar(lar):TOROĞLU, Emin; KAYA, Ömer
  Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa: 161-186 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000159 Yayın Tarihi: 2014
  PDF 

 

Coğrafi Bilimler Dergisi,          Cilt:12 Sayı 1, 2014
 • Başlık: Kapak ve içindekiler
  Yazar(lar):
  Cilt: 12 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000149 Yayın Tarihi: 2014
  PDF 
 • Başlık: İklim değişikliği ve Bartın Çayı Havza yönetimi muhtemel sorunları
  Yazar(lar):TUROĞLU, Hüseyin
  Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa: 001-022 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000150 Yayın Tarihi: 2014
  PDF
 • Başlık: Aydın’da mahalle, bulvar, cadde ve sokak adları: Şehirsel toponimik özellikleri
  Yazar(lar):BAYSAN, Sultan; KARA, Aysun
  Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa: 023-048 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000151 Yayın Tarihi: 2014
  PDF 
 • Başlık: Antakya-Kahramanmaraş Grabeninde Kızılçam (Pinus brutia Ten.) orman alanları ile yağış arasındaki ilişkilerin MODIS verileri (2000-2010) kullanılarak incelenmesi
  Yazar(lar):ÇELİK, Mehmet Ali; KARABULUT, Murat
  Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa: 049-068 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000152 Yayın Tarihi: 2014
  PDF 
 • Başlık: Çanakkale ve Kepez yerleşmelerinde sulu tarım alanları kentleşme ilişkisi
  Yazar(lar):CENGİZ , A. Esra Özel; ÇAVUŞ, Canan Zehra; KOÇ, Telat
  Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa: 069-088 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000153 Yayın Tarihi: 2014
  PDF 
 • Başlık: TÜCAUM I. Coğrafi Bilgi Sistemleri çalıştayı raporu
  Yazar(lar):ÖZÇAĞLAR, Ali; BAYAR, Rüya; KARABACAK, Kerime
  Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa: 089-094 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000154 Yayın Tarihi: 2014
  PDF 

 

Coğrafi Bilimler Dergisi,          Cilt:11 Sayı 2, 2013
 • Başlık: Kapak ve içindekiler
  Yazar(lar):
  Cilt: 11 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000143 Yayın Tarihi: 2013
  PDF
 • Başlık: Nüfusları 2000’in altına indiği için belediye teşkilatları kaldırılan yerleşmeler üzerine coğrafi bir analiz
  Yazar(lar):ÖZGEN, Nurettin
  Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa: 075-100 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000144 Yayın Tarihi: 2013
  PDF
 • Başlık: Ege Bölgesi’nde yağışın mekânsal dağılımı
  Yazar(lar):AYDIN, Olgu; ÇİÇEK, İhsan
  Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa: 101-120 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000145 Yayın Tarihi: 2013
  PDF
 • Başlık: Karpaz Yarımadasında tarımsal arazi kullanımı ve planlama önerileri
  Yazar(lar):KARABACAK, Kerime; ÖZÇAĞLAR, Ali
  Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa: 121-148 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000146 Yayın Tarihi: 2013
  PDF
 • Başlık: İkametgâh memnuniyeti bağlamında konut yeri seçimi ve ikametgâh hareketliliği: Bolu kenti örneği
  Yazar(lar):KALELİOĞLU, M. Ragıp; ÖZGÜR, E.Murat
  Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa: 149-168 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000147 Yayın Tarihi: 2013
  PDF
 • Başlık: Çorum merkez ilçede arazi kullanımının zamansal değişimi (1987-2011) ve çevresel etkileri
  Yazar(lar):GÜLERSOY, Ali Ekber
  Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa: 169-194 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000148 Yayın Tarihi: 2013
  PDF

 

Coğrafi Bilimler Dergisi,          Cilt:11 Sayı 1, 2013
 • Başlık: Kapak ve içindekiler
  Yazar(lar):
  Cilt: 11 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000138 Yayın Tarihi: 2013
  PDF
 • Başlık: Leyleklerin mevsimsel göçleri ile iklimsel parametreler arasındaki ilişkilerin istatistiksel analizi
  Yazar(lar):BOZYURT, Okan; BAHADIR, Muhammet
  Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa: 001-011 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000139 Yayın Tarihi: 2013
  PDF
 • Başlık: Türkiye’de aylık 07.00, 14.00, 21.00 ortalama termal konfor koşullarının zaman-mekânsal analizi (1975-2008)
  Yazar(lar):ÇALIŞKAN, Onur; TÜRKOĞLU, Necla
  Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa: 013-029 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000140 Yayın Tarihi: 2013
  PDF
 • Başlık: Üniversite öğrencilerinin kentsel çevre algısı üzerine bir araştırma: İzmir örneği
  Yazar(lar):KARADAĞ, Arife; TURUT, Hatice
  Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa: 031-051 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000141 Yayın Tarihi: 2013
  PDF
 • Başlık: Beypazarı İlçesi’nde jeomorfolojik birimler ile arazi kullanım ilişkisi
  Yazar(lar):TÜRKAN, Okan
  Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa: 053-068 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000142 Yayın Tarihi: 2013
  PDF

 

Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:10 Sayı 2, 2012
 • Başlık: A comparative analysis of adolescent fertility in Morocco, Egypt and Turkey
  Yazar(lar):YAVUZ, Sutay
  Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa: 111-127 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000133 Yayın Tarihi: 2012
  PDF
 • Başlık: İç ve dış göçlerin kırsalda nüfusun yaş yapısına etkisi: Emirdağ İlçesi örneği
  Yazar(lar):YAKAR, Mustafa
  Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa: 129-149 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000134 Yayın Tarihi: 2012
  PDF
 • Başlık: Türkiye’nin biyoklimatik koşullarının analizi
  Yazar(lar):ÇALIŞKAN, Onur; TÜRKOĞLU, Nejla
  Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa: 151-164 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000135 Yayın Tarihi: 2012
  PDF
 • Başlık: Türkiye’de sıcaklık mevsimlerinin ana morfolojik ünitelere göre değişimi 1: ovalar ve havzalar
  Yazar(lar):ELİBÜYÜK, Mesut; YILMAZ, Erkan
  Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa: 165-193 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000136 Yayın Tarihi: 2012
  PDF
 • Başlık: Çanakkale’nin 2008 yılı büyük orman yangınlarının meteorolojik ve hidroklimatolojik analizi
  Yazar(lar):TÜRKEŞ, Murat; ALTAN, Gökhan
  Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa: 195-218 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000137 Yayın Tarihi: 2012
  PDF

 

Coğrafi Bilimler DergisiCilt:10 Sayı 1, 2012
Başlık: Türkiye’de coğrafyanın yansımaları
Yazar(lar):PÉROUSE, Jean-François çev:YAVAN, Nuri; ACAR, Sengün
Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa: 001-008 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000128 Yayın Tarihi: 2012
PDF Başlık: Türkiye’de yatırım teşviklerinin bölgesel belirleyicileri: mekânsal ve istatistiksel bir analiz
Yazar(lar):YAVAN, Nuri
Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa: 009-037 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000129 Yayın Tarihi: 2012
PDF Başlık: Kızıltepe ilçesinde bitkisel ürün deseninde meydana gelen değişimler ve olası olumsuz sonuçları
Yazar(lar):SÖNMEZ, Mehmet Emin
Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa: 039-062 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000130 Yayın Tarihi: 2012
PDF Başlık: Eber ve Akşehir göllerinin bütünleşik kıyı alanları yönetimi
Yazar(lar):BAHADIR, Muhammet
Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa: 063-089 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000131 Yayın Tarihi: 2012
PDF Başlık: Karçal Dağı Buzulları (Artvin)
Yazar(lar):GÜRGEN, Gürcan;YEŞİLYURT, Serdar
Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa: 091-104 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000132 Yayın Tarihi: 2012
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:9 Sayı 2, 2012
Başlık: Şehirsel Toponimi (Hodonimi): Türkiye İçin Bir Tipoloji Denemesi
Yazar(lar):ALİAĞAOĞLU, Alpaslan;UZUN, Alper
Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa: 123-133 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000121 Yayın Tarihi: 2011
PDF Başlık: CBS Temelli Hücresel Otomata Yöntemiyle Kentsel Büyüme Modeli: Ankara Örneği
Yazar(lar):OLGU, Aydın
Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa: 135-157 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000122 Yayın Tarihi: 2011
PDF Başlık: Ankara Kentinde Sosyo-mekânsal Farklılaşmanın Örüntüleri: Ampirik Bir Analiz
Yazar(lar):YÜCEŞAHİN, M. Murat;TUYSUZ, Suat
Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa: 159-188 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000123 Yayın Tarihi: 2011
PDF Başlık: Tarım Alanlarının Planlaması Sürecinde SWOT Analizi Kullanımına Bir Örnek: Sandıklı İlçesi
Yazar(lar):TAŞ, Barış
Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa: 189-207 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000124 Yayın Tarihi: 2011
PDF Başlık: 8-12 Eylül 2009 Tarihlerinde Marmara Bölgesi’nde Meydana Gelen Sel Olayının Yağış Analizi
Yazar(lar):KÖMÜŞÇÜ, Ali Ümran;ÇELİK, Seyfullah;CEYLAN, Abdullah
Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa: 209-220 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000125 Yayın Tarihi: 2011
PDF Başlık: Kızılırmak Sekilerinin Oluşumunda İklim ve Tektoniğin Rolü, Avanos
Yazar(lar):GÖRENDAĞLI, Nurcan Avşin
Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa: 221-238 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000126 Yayın Tarihi: 2011
PDF Başlık: Uludağ’da Girland ve Çember Oluşumları
Yazar(lar):TÜRKEŞ, Murat;ÖZTÜRK,Muhammed Zeynel
Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa: 239-257 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000127 Yayın Tarihi: 2011
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:9 Sayı 1, 2012
Başlık: Postmodern Eleştirilerin Coğrafi Düşünce ve Yeni Mekân Kavrayışları Üzerine Yansımaları
Yazar(lar):KAYGALAK, İrfan
Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa: 001-010 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000114 Yayın Tarihi: 2011
PDF Başlık: Küresel Bir Süreç Olarak Demografik Dönüşüm: Mekânsal Bir Değerlendirme
Yazar(lar):YÜCEŞAHİN, M. Murat
Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa: 011-027 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000115 Yayın Tarihi: 2011
PDF Başlık: Türkiye’de Evlilik Göçünün Mekânsal Veri Analizi Teknikleriyle Değerlendirilmesi
Yazar(lar):ÖZGÜR, E. Murat;AYDIN, Olgun
Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa: 029-040 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000116 Yayın Tarihi: 2011
PDF Başlık: Bir Sulak Alan Nasıl Yönetilmez? Kültürel Ekolojik Perspektif ile Marmara Gölü (Manisa) Örneği
Yazar(lar):ARI, Yılmaz ;DERİNÖZ, Bekir
Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa: 041-060 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000117 Yayın Tarihi: 2011
PDF Başlık: Doğal Tehlikelerin Değerlendirilmesine Bir Örnek: Taşova
Yazar(lar):ERKAL, Tevfik ;ATEŞ, Şerafettin
Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa: 061-077 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000118 Yayın Tarihi: 2011
PDF Başlık: Akhisar ve Manisa Yörelerinin Yağış ve Kuraklık İndisi Dizilerindeki Değişimlerin Hidroklimatolojik ve Zaman Dizisi Çözümlemesi ve Sonuçların Çölleşme Açısından Coğrafi Bireşimi
Yazar(lar):TÜRKEŞ, Murat
Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa: 079-099 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000119 Yayın Tarihi: 2011
PDF Başlık: Kaz Dağı’nda Yüzeye Gelen Güneş Enerjisinin Dağılışında Topografyanın Etkisi
Yazar(lar):KOÇ, Telat ;KESMEN, Engin
Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa: 101-115 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000120 Yayın Tarihi: 2011
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:8 Sayı 2, 2012

Başlık: Doğu Karadeniz Bölümü Kıyı Kuşağında İklim Konforu Şartlarının Kıyı Turizmi Yönünden İncelenmesi
Yazar(lar):GÜÇLÜ, Yüksel
Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa: 111-136 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000108 Yayın Tarihi: 2010
PDF

Başlık: Doğal Kaynakların Rekreasyonel ve Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik Değerinin Tespiti:Göreme Tarihi Milli Parkı Örneği
Yazar(lar):TALAY, İlkden;AKPINAR, Nevin;BELKAYALI, Nur
Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa: 137-146 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000109 Yayın Tarihi: 2010
PDF

Başlık: Sosyo-Ekonomik Yapının Rekreasyonel Eğilim ve Talepler Üzerine Etkisi:Bartın Kenti Örneği
Yazar(lar):TALAY, İlkden;KAYA, Fadime;BELKAYALI, Nur
Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa: 147-156 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000110 Yayın Tarihi: 2010
PDF

Başlık: Kentiçi Endüstri Alanlarının Dönüşümüne Bir Model:İzmit/Sekapark
Yazar(lar):OĞUZ, Dicle;SAYGI, Halis;AKPINAR, Nevin
Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa: 157-167 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000111 Yayın Tarihi: 2010
PDF

Başlık: Tebriz Şehrinde Arazi Kullanımı
Yazar(lar):MAHMOUDİ, Ghassem
Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa: 169-187 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000112 Yayın Tarihi: 2010
PDF

Başlık: Hasandağı ve Melendiz Dağı Çevresinde Topoğrafik Faktörlere Yayla ve Ağılların Dağılışı
Yazar(lar):ALTIN, Türkan (Bayer)
Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa: 189-211 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000113 Yayın Tarihi: 2010
PDF

Coğrafi Bilimler DergisiCilt:8 Sayı 1, 2012
Başlık: World Heritage Sites in Turkey: Current Status and Problems of Conservation and Management
Yazar(lar):SOMUNCU, Mehmet;YİĞİT, Turgut
Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa: 001-026 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000103 Yayın Tarihi: 2010
PDF Başlık: Türkiye’nin Coğrafi Bölge ve Bölümlerine Göre Yükselti Basamakları ve Eğim Grupları
Yazar(lar):ELİBÜYÜK, Mesut;YILDIZ, Erkan
Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa: 027-055 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000104 Yayın Tarihi: 2010
PDF Başlık: Afyonkarahisar İlinde Yükselti Basamaklarına Göre Arazi Kullanımı
Yazar(lar):TAŞ, Barış;YAKAR, Mustafa
Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa: 057-076 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000107 Yayın Tarihi: 2010
PDF Başlık: Burdur Gölü’nde Seviye Değişimleri
Yazar(lar):ATAOL,Murat
Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa: 077-092 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000105 Yayın Tarihi: 2010
PDF Başlık: 1954 ve 2009 Yılları Arasında Kızılırmak’ın Yatak Tipinde Gözlenen Değişimler, Avanos
Yazar(lar):GÖRENDAĞLI, Nurcan Avşin
Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa: 093-104 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000106 Yayın Tarihi: 2010
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:7 Sayı 2, 2012
Başlık: Tarihi Coğrafya Bakımından Önemli Bir Kaynak: Cihannüma
Yazar(lar):ELİBÜYÜK, Mesut
Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa: 093-109 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000097 Yayın Tarihi: 2009-10
PDF Başlık: İkametgâh Memnuniyeti ve Şehir İçi İkametgâh Hareketliliği
Yazar(lar):ÖZGÜR, E. Murat
Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa: 111-127 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000098 Yayın Tarihi: 2009-10
PDF Başlık: Palmer Kuraklık İndisi’ne Göre İç Anadolu Bölgesi’nin Konya Bölümü’ndeki Kurak Dönemler ve Kuraklık Şiddeti
Yazar(lar):TÜRKEŞ, Murat;AKGÜNDÜZ, A. Serap;DEMİRÖRS, Zerrin
Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa: 129-144 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000102 Yayın Tarihi: 2009-10
PDF Başlık: Afyonkarahisar İlinde Yerleşmelerin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı
Yazar(lar):TAŞ, Barış;YAKAR, Mustafa
Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa: 145-161 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000099 Yayın Tarihi: 2009-10
PDF Başlık: Emirdağ İlçesinde Göçlerin Tarım Alanlarına Etkileri
Yazar(lar):YAKAR, Mustafa;YAZICI, Hakkı
Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa: 163-176 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000100 Yayın Tarihi: 2009-10
PDF Başlık: Yalova Termal Kaplıcaları’nın Rekreasyon ve Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik Değerinin Seyahat Maliyeti Yöntemi İle Tespit Edilmesi
Yazar(lar):BELKAYALI, Nur;AKPINAR, Nevin
Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa: 177-184 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000101 Yayın Tarihi: 2009-10
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:7 Sayı 1, 2012
Başlık: Türkiye’nin Demografik Geçiş Sürecine Coğrafi Bir Yaklaşım
Yazar(lar):YÜCEŞAHİN, M. Murat
Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa: 01-25 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000096 Yayın Tarihi: 2009
PDF Başlık: Türkiye’de Eğitim Amaçlı Göçler
Yazar(lar):IŞIK, Şevket
Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa: 27-37 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000092 Yayın Tarihi: 2009
PDF Başlık: Şehir İçi İkametgâh Hareketliliğine Kuramsal Bir Bakış
Yazar(lar):ÖZGÜR, E. Murat;YASAK, Üzeyir
Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa: 39-50 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000093 Yayın Tarihi: 2009
PDF Başlık: Türkiye’nin Su Potansiyelinin Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım
Yazar(lar):ÇİÇEK, İhsan;ATAOL, Murat
Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa: 51-64 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000094 Yayın Tarihi: 2009
PDF Başlık: Kahramanmaraş İlinde Yağışların Trend Analizi
Yazar(lar):KARABULUT, Murat;COSUN, Fatma
Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa: 65-83 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000095 Yayın Tarihi: 2009
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:6 Sayı 2, 2012
Başlık: YAYIN İLKELERİ
Yazar(lar):YAZAR YOK ( YAYIN İLKELERİ)
Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000090 Yayın Tarihi: 2008
PDF Başlık: İnsani Gelişmişlik Endeksine Göre Türkiye’nin Bölgesel Farklılıkları
Yazar(lar):ÜNAL, Çiğdem
Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa: 089-113 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000087 Yayın Tarihi: 2008
PDF Başlık: Türkiye Kentlerinin Kentleşme Düzeylerinin Demografik, Ekonomik ve Sosyal Değişkenlerle Belirlenmesi
Yazar(lar):YÜCEŞAHİN, M. Murat;ÖZGÜR, E. Murat
Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa: 115-139 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000089 Yayın Tarihi: 2008
PDF Başlık: Çaltı Çayı Yukarı Havzası’nın (Kangal Doğusu) Jeomorfolojisi
Yazar(lar): SUNKAR, Murat;TONBUL, Saadettin;ÖZDEMİR,M. Ali
Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa: 141-158 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000086 Yayın Tarihi: 2008
PDF Başlık: Kahta Çayı Havzası’nda Arazi Kullanımı
Yazar(lar):ELMASTAŞ, Necmettin
Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa: 159-190 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000088 Yayın Tarihi: 2008
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:6 Sayı 1, 2012
Başlık: Doğu Akdeniz’de Geç Holosen’de Yükselmiş Kıyı Çizgileri Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar(lar):BEKAROĞLU, Erdem
Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa: 1-21 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000080 Yayın Tarihi: 2008
PDF Başlık: Karpuz Çay Deltasının (Antalya Doğusu) Paleojeomorfolojisi
Yazar(lar):ÇİÇEK, İhsan;TÜRKOĞLU, Necla;GÜRGEN, Gürcan
Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa: 22-39 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000082 Yayın Tarihi: 2008
PDF Başlık: Havran Çayı’nın (Balıkesir) Taşkın Sıklık Analizinde Gumbel ve Log Pearson Tip III Dağılımlarının Karşılaştırılması
Yazar(lar):ÖZDEMİR, Hasan
Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa: 41-52 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000081 Yayın Tarihi: 2008
PDF Başlık: Sosyo-Ekonomik Temelli Kültür Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Adana Örneği
Yazar(lar):SANDAL, Ersin Kaya
Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa: 53-67 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000083 Yayın Tarihi: 2008
PDF Başlık: SSCB’nin Dağılmasıyla Bağımsızlığına Kavuşan Ülkelerde Ortalama Yaşam Süresi ile Sosyo-Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkiler
Yazar(lar):GÜNDÜZ, Mehmet;KARABULUT, Murat
Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa: 69-83 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000084 Yayın Tarihi: 2008
PDF Başlık: YAYIN İLKELERİ
Yazar(lar):YAZAR YOK ( YAYIN İLKELERİ)
Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa: 84- DOI: 10.1501/Cogbil_0000000085 Yayın Tarihi: 2008
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:5 Sayı 2, 2012
Başlık: SCS CN Yağış-Akış Modelinin CBS ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Uygulanması: Havran Çayı Havzası Örneği (Balıkesir)
Yazar(lar):ÖZDEMİR, Hasan
Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa: 1-12 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000078 Yayın Tarihi: 2007
PDF Başlık: Konya’da Şehirleşmeye Bağlı Bağil Nem ve Su Buhari Basıncı Değişiklikleri
Yazar(lar):ÇİÇEK, İhsan;TÜRKOĞLU, Necla
Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa: 13-25 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000077 Yayın Tarihi: 2007
PDF Başlık: Kaz Dağı Kuzey Kesiminin (Bayramiç-Çanakkale) Jeomorfolojisi
Yazar(lar):KOÇ, Telat
Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa: 27-53 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000076 Yayın Tarihi: 2007
PDF Başlık: Çok Kriterli Analiz Yöntemi Kullanılarak Kahramanmaraş’ta Çöp Depolama Alanı Tespiti
Yazar(lar):KÜÇÜKÖNDER, Muhterem;KARABULUT, Murat
Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa: 55-76 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000075 Yayın Tarihi: 2007
PDF Başlık: Yeni Yayın İlkeleri
Yazar(lar):YAZAR YOK ( YAYIN İLKELERİ)
Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa: 77- DOI: 10.1501/Cogbil_0000000079 Yayın Tarihi: 2007
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:5 Sayı 1, 2012
Başlık: NİĞDE İLİ’NDE GÖÇ FAKTÖRLERİ VE GÖÇLER Migration Factors and Migrations In Niğde Province
Yazar(lar):TOROĞLU, Emin
Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000071 Yayın Tarihi: 2007
PDF Başlık: VAN HALKININ TURİSTİ VE TURİZMİ ALGILAMA ŞEKLİ Tourist Profile and Tourism Perception Stile of the People of Van
Yazar(lar):ALAEDDİNOĞLU, Faruk
Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000074 Yayın Tarihi: 2007
PDF Başlık: TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ BİR SERACILIK ALANI: YALOVA İLİ An Important Area of Building Greenhouse in Turkey: Yalova Province
Yazar(lar):ÖZDEMİR, M. Ali;BAHADIR, Muhammet
Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000072 Yayın Tarihi: 2007
PDF Başlık: TÜRKİYE’NİN YAĞIŞ TOPLAMI VE YOĞUNLUĞU DİZİLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN VE EĞİLİMLERİN ZAMANSAL VE ALANSAL ÇÖZÜMLEMESİ Spatial and Temporal Analysis of the Changes and Trends in Precipitation Total and I
Yazar(lar):TÜRKEŞ, Murat ;KOÇ, Telat ;SARIŞ, Faize
Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000073 Yayın Tarihi: 2007
PDF Başlık: BALIKESİR’DE HAVA KİRLİLİĞİNİN SOLUNUM YOLU HASTALIKLARININ MEKÂNSAL DAĞILIŞI ÜZERİNE ETKİSİNİ ANLAMADA JEO-İSTATİSTİK TEKNİKLER Geostatistic Techniques for Understanding the Effects of Air Pollution
Yazar(lar):TAĞIL, Şermin
Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000070 Yayın Tarihi: 2007
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:4 Sayı 2, 2006
Başlık: ÜÇDORUK-DİLEK DAĞLARI GÜNEYİNİN GLASYAL MORFOLOJİSİ Glacial morphology of the southern part of the Üçdoruk – Dilek Mountains
Yazar(lar):GÜRGEN, Gürcan
Cilt: 4 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000069 Yayın Tarihi: 2006
PDF Başlık: ANTAKYA’DA ZEMİN ÖZELLİKLERİ VE DEPREM ETKİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Ground Conditions and Earthquake Effect In Antakya
Yazar(lar):KORKMAZ, Hüseyin
Cilt: 4 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000066 Yayın Tarihi: 2006
PDF Başlık: AMERİKALI TÜRKLER Turkish Americans
Yazar(lar):KAYA, İlhan
Cilt: 4 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000065 Yayın Tarihi: 2006
PDF Başlık: KAZDAĞI MİLLİ PARKI’NDA ARAZİ ÖRTÜSÜ ORGANİZASYONUNU KONTROL EDEN JEOMORFOMETRİK FAKTÖRLER: BİR CBS YAKLAŞIMI Geomorphometric Factors Controlling Landcover Organization in Kazdağ National Park: A GIS
Yazar(lar):TAĞIL, Şermin
Cilt: 4 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000067 Yayın Tarihi: 2006
PDF Başlık: TÜRKİYE’NİN GÜNEYDOĞUSUNDA NÜFUSUN ZORUNLU YERİNDEN OLUŞU: SÜREÇLER ve MEKÂNSAL ÖRÜNTÜ Internal Displacement of the Population in South-eastern Turkey: Processes and Spatial Pattern
Yazar(lar):YÜCEŞAHİN, M. Murat;ÖZGÜR, E. Murat
Cilt: 4 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000068 Yayın Tarihi: 2006
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:4 Sayı 1, 2006
Başlık: ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNDE DOĞAL ve BEŞERİ KAYNAK TESPİTİNE BAĞLI OLARAK GELİŞTİRİLEN ARAZİ KULLANIM KARARLARI
Yazar(lar):ÖZÇAĞLAR, Ali;ÖZGÜR, E. Murat;SOMUNCU, Mehmet
Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000060 Yayın Tarihi: 2006
PDF Başlık: TOSYA İLÇESİNDE JEOMORFOLOJİK BİRİMLERİN ARAZİ KULLANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Effects of Geomorphological Units on Land Use in Tosya Districts
Yazar(lar):TAŞ, Barış
Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000064 Yayın Tarihi: 2006
PDF Başlık: AKSU ÇAYI’NDA (KAHRAMAN MARAŞ) AKARSU KİRLİLİĞİ Water Pollution in the Aksu River (Kahraman Maraş)
Yazar(lar):TOROĞLU, Emin;TOROĞLU, Sevil ;ALAEDDİNOĞLU, Faruk
Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000059 Yayın Tarihi: 2006
PDF Başlık: ŞANLIURFA ŞEHRİ’NİN KURULUŞUNA ETKİ EDEN ETMENLER The Factors Effecting on Establishment of Şanlıurfa City
Yazar(lar):ŞAHİNALP, Mehmet Sait
Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000063 Yayın Tarihi: 2006
PDF Başlık: NOAA AVHRR VERİLERİNİ KULLANARAK TÜRKİYE’DE BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN İZLENMESİ VE İNCELENMESİ An Examination and Monitoring Vegetation Conditions in Turkey Using NOAA AVHRR Data
Yazar(lar):KARABULUT, Murat
Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000061 Yayın Tarihi: 2006
PDF Başlık: ŞANLIURFA İLİNİN TARIMSAL YAPISI, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Agricultural Structure, Problems Of Province Of Şanlıurfa And Recommendations
Yazar(lar):BENEK, Sedat
Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000062 Yayın Tarihi: 2006
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:3 Sayı 2, 2005
Başlık: ZAMAN, İKLİM VE AKARSU GELİŞİMİ Timescales, Climate and River Development
Yazar(lar):VANDENBERGHE, J.;çev. DOĞAN, Uğur;çev. BEKAROĞLU, C. Erdem
Cilt: 3 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000058 Yayın Tarihi: 2005
PDF Başlık: ALAŞEHİR İLÇESİNİN TARIMSAL YAPISI VE PLANLAMASINA DAİR ÖNERİLER Agricultural Structure of Alaşehir Sub-province and Suggestions for Planning
Yazar(lar):KARAKUYU, Mehmet;ÖZÇAĞLAR, Ali
Cilt: 3 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000054 Yayın Tarihi: 2005
PDF Başlık: CBS YARDIMIYLA MODERN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN UYGUN YER SEÇİMİ : ANKARA ÖRNEĞİ Location Choice for Shopping Mall Centers Using GIS: Case Study of Ankara
Yazar(lar):BAYAR, Rüya
Cilt: 3 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000055 Yayın Tarihi: 2005
PDF Başlık: GÖKÇEADA’DA GÖÇLERİN NÜFUS GELİŞİMİ ve DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ Effect of Migration on Population Evaloution and Change in Gökçeada
Yazar(lar):KAHRAMAN, Selver Özözen
Cilt: 3 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000056 Yayın Tarihi: 2005
PDF Başlık: MARDİN İLİNE GELEN YERLİ TURİSTLERİN PROFİL ve TURİSTİK DAVRANIŞLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA A Research to Determine the Touristic Behaviours and Profiles of Domestic Tourists Arriving to
Yazar(lar):GÜNAL, Veysi
Cilt: 3 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000057 Yayın Tarihi: 2005
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:3 Sayı 1, 2005
Başlık: TÜRKİYE’DE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ Administrative Geography Analysis of Civil Administration Divisions in Turkey
Yazar(lar):ÖZÇAĞLAR, Ali
Cilt: 3 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000053 Yayın Tarihi: 2005
PDF Başlık: KÜRESEL KONUM BELİRLEME SİSTEMİ (GPS) ve COĞRAFYA ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI Global Positioning System (GPS) and Its Usage in Geographical Researches
Yazar(lar):SEVİNDİ, Cemal
Cilt: 3 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000050 Yayın Tarihi: 2005
PDF Başlık: ANKARA’DA ŞEHİR ISI ADASININ İNCELENMESİ Detection of Urban Heat Island in Ankara, Turkey.
Yazar(lar):ÇİÇEK, İhsan;DOĞAN, Uğur
Cilt: 3 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000049 Yayın Tarihi: 2005
PDF Başlık: ORTAÇAĞDA ANADOLU’NUN İDARÎ COĞRAFYASINA BAKIŞ ANADOLU’DA SELÇUKLU İDARÎ BİRİMLERİ* The View on the Administrative Geography of Anatolia in Medieval “The Administrative Units during Seljuk Period in A
Yazar(lar):ÖZCAN, Koray
Cilt: 3 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000051 Yayın Tarihi: 2005
PDF Başlık: SCI VE SSCI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN COĞRAFYA BİLİMİNDE ULUSLARARASI YAYIN PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: 1945-2005 A Comparative Analysis of the Performance of International Publications of Tu
Yazar(lar):YAVAN, Nuri
Cilt: 3 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000052 Yayın Tarihi: 2005
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:2 Sayı 2, 2004
Başlık: TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDE TEKSTİL-GİYİM SEKTÖRÜNÜN YERİ ve YENİ REKABET DÖNEMİ New Rivalry Era and Place of Textile-Clothing Sector in Turkey’s Foreign Trade
Yazar(lar):UĞUR, Abdullah
Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000048 Yayın Tarihi: 2004
PDF Başlık: SOSYO-KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ ve TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER Socio-cultural Heritage Tourism and Examples from Turkey
Yazar(lar):ALİAĞAOĞLU, Alpaslan
Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000045 Yayın Tarihi: 2004
PDF Başlık: TÜRKİYE’DE TOPLAM DOĞURGANLIK HIZININ MEKANSAL DAĞILIŞI Spatial Distribution of Total Fertility Rate in Turkey
Yazar(lar):ÖZGÜR, E. Murat
Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000047 Yayın Tarihi: 2004
PDF Başlık: TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR MADEN: BOR An Important Ore for Turkey: Boron
Yazar(lar):YİĞİTBAŞIOĞLU, Hakan
Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000046 Yayın Tarihi: 2004
PDF Başlık: ISPARTA İLİNDE SANAYİNİN GELİŞİMİ ve YAPISI Developoment and Structure of Industry in the Isparta Province
Yazar(lar):TEMURÇİN, Kadir
Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000044 Yayın Tarihi: 2004
PDF Başlık: HİYERARŞİK KLUSTER (KÜME)TEKNİĞİ KULLANILARAK TÜRKİYE’DE İLLERİN SOSYO-EKONOMİK BENZERLİKLERİNİN ANALİZİ The Similarity Analysis of Socio-Economic Characteristics of Provinces in Turkey Using Hierarch
Yazar(lar):KARABULUT, Murat;GÜRBÜZ, Mehmet;SANDAL, Ersin Kaya
Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000043 Yayın Tarihi: 2004
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:2 Sayı 1, 2004
Başlık: TÜRKİYE’DE ŞEHİRLEŞMENİN MEKANSAL DAĞILIŞI ve DEĞİŞİMİ Spatial Distribution of Urbanization and Its Change in Turkey
Yazar(lar):YÜCEŞAHİN, M. Murat;BAYAR, Rüya;ÖZGÜR, E. Murat
Cilt: 2 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000042 Yayın Tarihi: 2004
PDF Başlık: DAĞCILIK VE DAĞ TURİZMİNDEKİ İKİLEM: EKONOMİK YARAR ve EKOLOJİK BEDEL The Dilemma of Mountaineering and Mountain Tourism: Economic Benefits and Ecological Costs
Yazar(lar):SOMUNCU, Mehmet
Cilt: 2 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000041 Yayın Tarihi: 2004
PDF Başlık: ÇORUM İLİNDE ENDÜSTRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ The Historical Development of Industry in Çorum Province
Yazar(lar):YILMAZ, Mutlu
Cilt: 2 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000040 Yayın Tarihi: 2004
PDF Başlık: CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN ARAZİ BÖLÜNÜŞÜ VE TARIM ALANLARINDAKİ DEĞİŞMELER The Developments, at the Land Division and Agricultural Land of Turkey in Republic Period
Yazar(lar):BAYAR, Rüya
Cilt: 2 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000039 Yayın Tarihi: 2004
PDF Başlık: BALIKESİR OVASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN NEOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ VE DEPREMSELLİĞİ* The Neotectonic Characteristics and Seismicity of Balıkesir Plain and Its Surroundings
Yazar(lar):TAĞIL, Şermin
Cilt: 2 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000038 Yayın Tarihi: 2004
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:1 Sayı 2, 2003
Başlık: AYDIN ŞEHRİNİN KURULUŞU VE GELİŞME EVRELERİ Establishment and Development Phases of the Aydın City
Yazar(lar):UĞUR, Abdullah
Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000033 Yayın Tarihi: 2003
PDF Başlık: AFYON’DA ŞEHİR MORFOLOJİSİNİN İKİ UNSURU: CADDE-SOKAK SİSTEMİ VE KONUTLAR Two Elements of Urban Morphology in Afyon: Street Layout and Houses
Yazar(lar):ALİAĞAOĞLU, Alpaslan
Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000032 Yayın Tarihi: 2003
PDF Başlık: TÜRKİYE’NİN AĞIRLIKLI NÜFUS MERKEZLERİ Weighted Populatıon Center of Turkey
Yazar(lar):SANDAL, Ersin Kaya;KARABULUT, Murat;GÜRBÜZ, Mehmet
Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000036 Yayın Tarihi: 2003
PDF Başlık: TUFANBEYLİ HAVZASI ve YAKIN ÇEVRESİNİN (ADANA) JEOMORFOLOJİSİ∗ Geomorphology of Tufanbeyli Basin and its Near Surroundings (Adana)
Yazar(lar):EGE, İsmail;TONBUL, Saadettin
Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000035 Yayın Tarihi: 2003
PDF Başlık: NÜKLEER ENERJİ ve TARTIŞMALAR IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE NÜKLEER ENERJİ GERÇEĞİ Nuclear energy and reality of nuclear energy in Turkey in the light of discussions
Yazar(lar):TEMURÇİN, Kadir ;ALİAĞAOĞLU, Alpaslan
Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000034 Yayın Tarihi: 2003
PDF Başlık: TÜRKİYE’NİN İMALÂT İŞLEVİNDE UZMANLAŞMIŞ ŞEHİRSEL YERLEŞMELERİ Urban Settlements of Turkey that Specialized in Manufacturing Functions
Yazar(lar):BAYAR, Rüya;YÜCEŞAHİN, M. Murat;ÖZGÜR, E.Murat
Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000037 Yayın Tarihi: 2003
PDF Başlık: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FOREIGN-BORN POPULATION IN TEXAS, 1990. Teksas’ta Yabancı Doğumlu Nüfusun Karşılaştırmalı Analizi, 1990.
Yazar(lar):ARI, Yılmaz
Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000031 Yayın Tarihi: 2003
PDF
Coğrafi Bilimler DergisiCilt:1 Sayı 1, 2003
Başlık: TÜRKİYE’DE YAPILAN BÖLGE AYRIMLARI VE BÖLGE PLANLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ The Region Divisions in Turkey and Its Effects on Regional Planning
Yazar(lar):ÖZÇAĞLAR, Ali
Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000029 Yayın Tarihi: 2003
PDF Başlık: ARAZİ KULLANIMI-NÜFUS İLİŞKİSİ: ANAMUR ÖRNEĞİ Landnutzung-der Bevölkerung in Anamur
Yazar(lar):BAYAR, Rüya
Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000023 Yayın Tarihi: 2003
PDF Başlık: MERSİN ŞEHRİNİN MEKANSAL GELİŞİMİ VE ÇEVRESİNDEKİ TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI The Examination of Spatial Expansion of the City of Mersin and Misuse of Agricultural Lands
Yazar(lar):SANDAL, Ersin Kaya;GÜRBÜZ, Mehmet
Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000024 Yayın Tarihi: 2003
PDF Başlık: XXI. YÜZYILIN BAŞINDA TÜRKİYE NÜFUSU La Population de la Turquie au début de XXIe Siècle
Yazar(lar):ÖZGÜR, Ertuğrul Murat
Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000030 Yayın Tarihi: 2003
PDF Başlık: SANTORİNİ VOLKANI VE MİNOAN PÜSKÜRMESİNİN TÜRKİYE’DEKİ İZLERİ Santorini Volcano and Tephra Layers of Minoan Eruption in Turkey
Yazar(lar):YİĞİTBAŞIOĞLU, Hakan
Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000025 Yayın Tarihi: 2003
PDF Başlık: ŞANLIURFA İLİ’NDE DÖNEMLİK VE GEÇİCİ BİR YERLEŞME: HOLLİK A Periodic and Temporary Settlement in Şanlıurfa Province: Hollik
Yazar(lar):ELİBÜYÜK, Mesut;GÜZEL, Abdulkadir
Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000026 Yayın Tarihi: 2003
PDF Başlık: ŞEHİRLEŞME SÜRECİ BAKIMINDAN İNEGÖL İLÇESİ ŞEHİRSEL YERLEŞMELERİ* In View of Urbanization Process Urban Settlements in İnegöl District
Yazar(lar):YÜCEŞAHİN, Mustafa Murat
Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000027 Yayın Tarihi: 2003
PDF Başlık: TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE BÖLGESEL DAĞILIŞI Foreign Direct Investments And Its Regional Distrubition In Turkey
Yazar(lar):YAVAN, Nuri;KARA, Hamdi
Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: 10.1501/Cogbil_0000000028 Yayın Tarihi: 2003
PDF