Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezinin 1 süreli yayını bulunmaktadır. İlk sayısı 1992 yılında çıkan, 8. sayısı ise 2001 yılında  yayımlanmış olan Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi’nin adı üniversitemizde başlatılan yeni düzenlemeyle “Coğrafi Bilimler Dergisi (Turkish Journal of Geographical Sciences) olarak değiştirilmiştir. Coğrafi Bilimler Dergisi hakemli olup, Avrupa standartlarına uygun formatta renkli olarak yılda iki sayı yayımlanmaktadır.

Coğrafi Bilimler Dergisi (CBD), Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yayın organı olup, 2003 yılından itibaren hakemli olarak yılda iki sayı halinde yayımlanmaktadır. Dergide Coğrafya’nın tüm dallarını ilgilendiren konularda gerek coğrafya disiplinine gerekse diğer disiplinlere mensup araştırmacılar tarafından hazırlanmış orijinal makaleler yayımlanmaktadır. Coğrafi Bilimler Dergisi’nin yayın politikası; başta yeni bilimsel yöntem ve teknikler uygulanarak araştırma ve incelemeye dayalı bulgular elde edilmiş makaleler olmak üzere, ampirik ve derleme türü (model önerileri, literatür incelemeleri ve tartışmalar) makaleler yayımlamaktır.

Coğrafi Bilimler Dergisi, “TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT)” ,  “Social Science Research Network (SSRN)”, “Academia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS INDEX)” ve Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından dizinlenmektedir.

Coğrafi Bilimler Dergisi (Turkish Journal of Geographical Sciences)

Derginin adı: Coğrafi Bilimler Dergisi
( Turkish Journal of Geographical Sciences)

Kurucusu: Prof.Dr. Ali Özçağlar

Yayın Sahibi: Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) adına Prof.Dr. Necla Türkoğlu

Yayına başladığı tarih: 2003

Çıkış sıklığı: Yılda iki kez

Dili: Türkçe ve İngilizce

Amaç ve Kapsam: İnsan-doğal ortam arasındaki karşılıklı etkileşimleri, farklı yöntem ve tekniklerle ortaya çıkaran Coğrafi bilimler, günümüzde planlamaya büyük oranda katkıda bulunmaktadırlar. Dergimizin ana amacını da planlama çalışmalarına temel bilgileri sağlayan coğrafi bilimlere ait özgün ve yeni araştırma sonuçlarının bilim dünyasına kazandırılmasıdır. Coğrafi Bilimler Dergisinin en büyük hedefi ise bilimsel dergiler içerisinde Avrupa standartlarını yakalamaya çalışmaktır.

Baş Editör: Prof.Dr. Necla Türkoğlu 
Editörleri:
Prof.Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu
Prof.Dr. E. Murat Özgür
Doç.Dr. Mutlu Yılmaz
Doç.Dr. M. Murat Yüceşahin
Öğr.Gör.Dr. Rüya Bayar
İdari Editörler:
Dr.Öğr.Üyesi Kerime Karabacak
Arş.Gör.Dr. Ayla Deniz
Dil Editörleri:
Doç.Dr. Sıla Şenlen Güvenç

Basılı ISSN: 1303-5851, Elektronik ISSN: 1308-9765

Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 06100,,Sıhhiye/ANKARA

Tel: (312) 310 32 80 / 1218-1207-1244 Fax: (312) 310 57 13

E-mail: tucaum.cbd@gmail.com

Makale kabul koşulları: Dergiye gönderilecek makalelerin orijinal, bilimsel yenilik getiren,çeşitli yöntem ve metod uygulamalarını içeren, araştırmaya dayalı çalışmalar olması gerekmektedir.

Dergiye makale kabulu dergipark üzerinden yapılmaktadır.  (https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucbd)