Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezinin 1 süreli yayını bulunmaktadır. İlk sayısı 1992 yılında çıkan, 8. sayısı ise 2001 yılında  yayımlanmış olan Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi’nin adı üniversitemizde başlatılan yeni düzenlemeyle “Coğrafi Bilimler Dergisi (Turkish Journal of Geographical Sciences) olarak değiştirilmiştir. Coğrafi Bilimler Dergisi hakemli olup, Avrupa standartlarına uygun formatta renkli olarak yılda iki sayı yayımlanmaktadır. Bugüne değin derginin 2003 yılında  Cilt:I, Sayı 1 ve 2;  2004 yılında ise Cilt II, Sayı 1 ve 2; 2005 yılında Cilt III, Sayı:1; 2006 yılında  Cilt:IV, Sayı:1yayımlanmıştır. Coğrafi Bilimler Dergisi, ULAKBİM’e ve üniversitelerin kütüphanelerine gönderilmiş olup, DPT abone olmak üzere başvuruda bulunmuştur.

Coğrafi Bilimler Dergisi (Turkish Journal of Geographical Sciences)

Derginin adı: Coğrafi Bilimler Dergisi
( Turkish Journal of Geographical Sciences)

Kurucusu/Yayıncısı: Prof.Dr. Ali Özçağlar

Sahibi: Ankara Üniversitesi adına Prof.Dr. Nusret Aras

Yayına başladığı tarih: 2003

Çıkış sıklığı: Yılda iki kez

Dili: Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca

Boyutları: 27,5 x 20,5 cm.

Amaç ve Kapsam: İnsan-doğal ortam arasındaki karşılıklı etkileşimleri, farklı yöntem ve tekniklerle ortaya çıkaran Coğrafi bilimler, günümüzde planlamaya büyük oranda katkıda bulunmaktadırlar. Dergimizin ana amacını da planlama çalışmalarına temel bilgileri sağlayan coğrafi bilimlere ait özgün ve yeni araştırma sonuçlarının bilim dünyasına kazandırılmasıdır. Coğrafi Bilimler Dergisinin en büyük hedefi ise bilimsel dergiler içerisinde Avrupa standartlarını yakalamaya çalışmaktır.

Baş Editör: Prof.Dr. Ali Özçağlar

Editörleri:
Prof.Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu
Prof.Dr. Mehmet Somuncu

Doç.Dr. Necla Türkoğlu
Doç.Dr. M. Murat Yüceşahin

ISSN: 1303-5851

Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 06100,,Sıhhiye/ANKARA

Tel: (312) 310 32 80 / 1211-1244 Fax: (312) 310 57 13

E-mail:ozcaglar@ankara.edu.tr ve tucaum.cbd@gmail.com

Makale kabul koşulları: Dergiye gönderilecek makalelerin orijinal, bilimsel yenilik getiren,çeşitli yöntem ve metod uygulamalarını içeren, araştırmaya dayalı çalışmalar olması gerekmektedir.

Abonelik koşulları:
1.Yıllık abonelik şartlarının geçerli olması
2.Abonelik ücretinin düzenli ödenmesi
3.Değişim yapılacaksa, hangi dergi ile olduğunun belirtilmesi ve bu derginin eş değer olması.

Makale Yazım Kuralları