BİLİM KURULU (Ada göre alfabetik)

Ahmet Evren Erginal – Ardahan Üniversitesi
Ali Fuat Doğu – Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van
Ali Özçağlar – Ankara Üniversitesi
Alpaslan Aliağaoğlu – Balıkesir Üniversitesi
Andreas Matzarakis – Research Center Human Biometeorology, German Meteorological Service, Germany
Ayşe Nur Timor – İstanbul Üniversitesi
Barbaros Gönençgil – İstanbul Üniversitesi
Cevdet Yılmaz – Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
E. Murat Özgür – Ankara Üniversitesi
Erdal Karakaş – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Ertuğ Öner – Ege Üniversitesi, İzmir
Francisco Gutiérrez – University of Zaragoza, Spain
Füsun Baykal – Ege Üniversitesi, İzmir
Gürcan Gürgen – Ankara Üniversitesi
Hakan Yiğitbaşıoğlu – Ankara Üniversitesi
Harun Tunçel – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Hüseyin Turoğlu – İstanbul Üniversitesi
İhsan Bulut – Akdeniz Üniversitesi, Antalya
İhsan Çiçek – Ankara Üniversitesi
İsa Cürebal – Balıkesir Üniversitesi
Jaromir Kolejka – University of Masaryk, Czech Republic
Jef Vandenberghe – VU University Amsterdam, Holland
Kaoru Kashıma – Kyushu University, Japan
Maria Paradiso – Università degli Studi del Sannio, Italy
Mehmet Karakuyu – Fatih Üniversitesi, İstanbul
Mehmet Somuncu – Ankara Üniversitesi
Melissa Rosenzweig – Miami University, Colloge Art & Sciences, USA
Meral Avcı – İstanbul Üniversitesi
Mustafa Mutluer – Ege Üniversitesi, İzmir
Neil Roberts – Plymouth University, England
Nuran Taşlıgil – Marmara Üniversitesi, İstanbul
Nuriye Garipağaoğlu – Marmara Üniversitesi, İstanbul
Osman Gümüşcü – Çankırı Karatekin Üniversitesi
Saadettin Tonbul – Fırat Üniversitesi, Elazığ
Saliha Koday – Atatürk Üniversitesi, Erzurum
Sedat Avcı- İstanbul Üniversitesi
Selver Özözen Kahraman – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Semra Günay Aktaş – Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
Servet Karabağ – Gazi Üniversitesi, Ankara
Sevil Sargın – Marmara Üniversitesi, İstanbul
Süheyla Balcı Akova – İstanbul Üniversitesi
Telat Koç – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tuncer Demir – Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Uğur Doğan – Ankara Üniversitesi
Ülkü Eser Ünaldı – Gazi Üniversitesi, Ankara
Warren Eastwood – Birmingham University, England
Zeki Koday – Atatürk Üniversitesi, Erzurum