Sempozyum Katılım ücreti 150 TL’dir. Katılım ücretine sempozyum dosyası, katılım belgesi, yaka kartı, program kitapçığı, bloknot, kalem, 2 gün boyunca öğle yemeği, çay-kahve ikramları ve kokteyl yemeği dahildir.

Dinleyici: Ücretsizdir (Sempozyum ekstralarından yararlanamazlar).

Önemli Not

  • Katılım ücreti, bildiri kabul edildikten sonra 1 Eylül 2016 tarihine kadar aşağıdaki hesap bilgileriyle birlikte belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır. Aktarılacak miktarın havale ücreti katılımcılar tarafından ödenecektir. Dekonta bildiri sahibinin adı ve soyadı açıklaması yazdırılmalıdır. Banka dekontu,  aşağıda yer alan kesin kayıt formu doldurularak formda yer alan dosya yükle bölümünden yüklenmelidir.
  • Birden fazla yazarı olan bildirilerin kabul edilmesi durumunda, sadece katılım ücretini ödeyen ve/veya bildiriyi sunan kişi bildiri kitabını alabilecek ve sempozyum ekstralarından yararlanabilecektir. Diğer yazarlar ise, katılım ücretini ödemeleri halinde bildiri kitabı edinebilecek ve sempozyum ekstralarından yararlanabileceklerdir.

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Necatibey Şubesi/ANKARA
HESAP ADI: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü/Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
Hesap No: 4222-1005426
IBAN: TR40 0006 4000 0014 2221 0054 26

KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN SUNUMU
 13-14 Ekim 2016 Perşembe ve Cuma günlerinde toplam 150 bildiri sunulmuş olacaktır. Bildiri sayısının yüksek olması nedeniyle her bildirinin sunumu için 15 dakika, ayrıca tartışma için 5 dakika süre verilecektir. Bu nedenle sunum yapacak değerli katılımcıların sunumlarını 15 dakikaya sığdırmaları gerekmektedir. Programın aksamadan yürütülmesi bakımından bu hususa titizlikle uyulmasını önemle rica ediyoruz.

BİLDİRİ ÖZETLERİNİN ve TAM METİNLERİNİN YAYINLANMASI
Sempozyumda sunulan bildiriler elektronik olarak yayınlanacaktır. Bildiri sahipleri bildirilerini isteğe bağlı olarak özet veya tam metin olarak gönderebileceklerdir. Bildiri özetleri ve bildiri tam metinleri aynı kitapta,  Ankara Üniversitesi Yayın Kurulu’nun onayı ve sayı alındıktan sonra “TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (13-14 Ekim 2016) Bildiriler-Proceedings” adıyla elektronik yayın olarak TÜCAUM’un WEB Sayfasında yer alacaktır.

01 Eylül 2016 tarihine kadar katılım ücretini yatırmayanların bildirileri programa alınmayacaktır. Katılım ücreti yatırılsa dahi sempozyumda sunulmayan bildirilerin özetleri ve tam metinleri yayınlanmayacak, bu durumdaki bildiri sahiplerine katılım belgesi düzenlenmeyecektir.

Sempozyumda sunulan bildirilerin akademik teşvikte kullanılabilmesi için 2016 yılı içinde yayınlanması gerekmektedir. Bu nedenle bildirilerin yayınlanabilmesi için aşağıdaki yazım formatlarına uygun biçimde düzenlenerek en geç 31 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 24:00’e kadar ilgili seksiyonun yöneticisine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde gönderilmeyen bildiri özetleri ve tam metinleri yayınlanmayacaktır.

Sadece bildiri özetini yayınlamak isteyen bildiri sahibi/sahipleri için “Bildiri Özeti Yazım Formatı” için tıklayınız.

Bildiri tam metnini yayınlamak isteyen bildiri sahibi/sahipleri için “Bildiri Tam Metni  Yazım Formatı” için tıklayınız.

Bildiri Ücreti Kayıt Formu

Adınız Soyadınız

Bildiri Başlığınız

Diğer Yazarlar (Varsa belirtiniz. Her yazardan sonra (;) ile ayırınız)

Bildirinizi Sunacağınız Seksiyonu Seçiniz

E-posta Adresiniz

Dekontunuzu yükleyiniz