“TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu” bildiriler kitabı yayınlanmıştır. Kitabın tamamına erişmek için
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/33013/      linklerini kullanabilirsiniz.
İlgilendiğiniz bölümleri indirebilmek içinse http://tucaum.ankara.edu.tr/tucaum-30-yil-uluslararasi-cografya-sempozyumu-bildiriler-kitabi/?preview=true linkini kullanabilirsiniz.