TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (13-14 Ekim 2016) Bildiriler kitabının tümünü indirmek için aşağıda belirtilen linkleri kullanabilirsiniz.

http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=894 http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/30711/

Bildiriler Kitabında ilgilendiğiniz bölümleri indirmek için http://tucaum.ankara.edu.tr/tucaum-2016-uluslararasi-cografya-sempozyumu/ linkini tıklayınız.